Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Informace a dokumenty > Aktuality

Aktuality


 

 

Štítky:


Informace ze Spolku pro obnovu venkova ČR k valné hromadě.

Vážení členové SPOV ČR,
jak jste již byli informováni předsedy krajských organizací chystáme volební valnou hromadu SPOV ČR na 3. prosince 2020. Představení jednotlivých kandidátů do předsednictva naleznete na webu:
https://www.spovcr.cz/o-nas-1/aktuality/aktuality/volby-do-predsednictva-spov-cr-2020/
V případě, že bude odhlasováno PS PČR prodloužení nouzového stavu, budeme tuto valnou hromadu včetně hlasování per-rollam organizovat prostřednictvím e-mailů. Toto hlasování bychom realizovali tak, že zašleme všem spolu s nutnými podklady návrh rozhodnutí a určíme vám lhůtu k vyjádření. Dnes vám přikládám návrh na úpravu Stanov SPOV ČR a dovoluji si vás požádat o jeho prostudování a zaslání případných připomínek, neboť i tato změna Stanov bude předmětem hlasování per-rollam valné hromady. Platné Stanovy SPOV ČR jsou umístěny na našich webových stránkách v "Dokumentech".
Vaše případné návrhy, vyjádření očekáváme do pátku 13.11.2020.
S pozdravem a přáním pěkného dne

PaedDr. Věra Libichová
výkonná tajemnice SPOV ČR
mobil: 602 356 375

Přílohy:

1. Návrh na změnu stanov spolku SPOV-201105.docx

2. Kde najdu kandidáty SPOV ČR.docx


Publikováno 6. 11. 2020 13:31

Možné vyjádření k Návrhu Mysliveckého zákona.

Vážení přátelé,
dle domluvy na dnešním on-line zasedání předsednictva SPOV ČR byl představen požadavek ASZ ČR na připojení se Spolku k připomínkám Návrhu Mysliveckého zákona. Prosím tedy o vaši pozornost a vaše případné připomínky a sice do soboty 7.11.t.r.
Pokud připomínky nemáte a nezašlete, v pondělí paní předsedkyně připojí k návrhu svůj podpis.
Děkuji vám za spolupráci.
Věrka Libichová
_____________________________________________________________________________________________________

Dopis předsedy ASZ ČR - Jaroslava Šebeka adresovaný Ing. Veronice Vrecionové:

Dobrý den, vážená paní předsedkyně,
podle naší nedávné tel. domluvy posílám pro info ty pozměňovací návrhy k zákonu o myslivosti.
Je to poměrně velká skupina organizací, která požaduje zásadní nebo nyní alespoň dílčí změny v současné tristní situaci v myslivosti. Věřím, že tato věc bude zájmem i malých obcí a vašeho sdružení…ten dopad špatné myslivosti bude postupně stále větší. Je také třeba eliminovat lobing ČMMJ ve sněmovně. Byli bychom rádi, pokud byste nás podpořili nebo se nějak přidali, můžeme vás zařadit do online debaty, má to velice zajímavý vývoj.

Posílám vám zatím aspoň 3 materiály. Jednak pro úplnost to znění vládního návrhu, který je již v PSP a měl by být nově projednán v 1. čtení nejdříve snad někdy koncem listopadu….uvidíme. Především ale posílám návrh 8 nevládních organizací, kterým požadujeme tu předloženou novelu (která byla zpracována ministerstvem na objednávku ČMMJ) doplnit a také pro info tiskovou zprávu, kterou jsme zahajovali naší společnou červencovou tiskovou konferenci.

Prosím vás o zvážení této varianty u vás za SPOV. Jde tu o to, že ČMMJ si zajistila písemnou podporu vládní novele ze strany Agrární komory, Zemědělského svazu a bohužel i Svazu měst a obcí.
Proto by vaše podpora byla pro nás z tohoto důvodu velmi cenná. O podpoře z dalších organizacích samozřejmě ještě jednáme.

Naše skupina „8“ pracuje velmi intenzivně na prosazení této úpravy, která jednoznačně pomůže zemědělcům, vlastníkům půdy a dá jim do rukou nástroje pro ovlivňování toho, co se na jejich pozemcích děje a budou tak mít možnost účinnějšího omezení páchaných škod zvěří, resp. budou mít možnost i částečně k jejich předcházení, plus řada dalších potřebných změn.
Naše organizace se tímto problémem zabývá ve svých pracovních orgánech dlouhodobě a myslíme si, že současný návrh a spolupráce s dalšími organizacemi je potřebný a má reálnou šanci na úspěch více, než tomu bylo dříve.
Asi se shodneme, že lidová myslivost je neudržitelný relikt socialismu, dávno se přežil a naprosto jasně spěje k postupnému zániku. Než bude v dalším volebním období nějaká lepší možnost jednat o úplně novém zákoně o myslivosti, dovoluji si vás jménem naší skupiny 8 organizací, požádat o podporu těmto doplňujícím návrhům, které načteme jako poslanecké návrhy. Vládní koalice v tomto případě určitě nebude jednotná, podporu nám oficiálně písemně vyjádřil i ministr Brabec, takže věřím, že případný náš společný postup bude mít svůj význam.
Pokud se v SPOV rozhodnete, že ano, velmi rádi vás zapojíme do našeho vyjednávání. Samozřejmě případné vaše návrhy na změny našeho návrhu jsou také možné, ale bude třeba je samozřejmě ještě odsouhlasit s ostatními organizacemi.

Děkuji předem za zprávu a zdravím
Jaroslav Šebek, předseda ASZ ČR

Přílohy:

1. TK-myslivost_tisková zpráva.pdf

2. Pozměňovací návrhy.docx

3. Návrh zákona.pdf


Publikováno 5. 11. 2020 21:38

P O Z V Á N K A na valnou hromadu Spolku pro obnovu venkova ČR, která se koná 3.12.2020

Vážení členové SPOV OK, přátelé venkova,

dovolujeme si Vás pozvat na Valnou hromadu SPOV ČR,  která se uskuteční ve čtvrtek 3. prosince 2020 od 10,00 hod ve velkém sále Hospody "U jelena" v Hlavenci, okres Praha východ.

Vzhledem k tomu, že je VH připravována jako volební, je velmi důležité, v případě, že se jednání nezúčastníte, zaslat plnou moc k jednání na VH.

V příloze zasíláme pozvánku, kandidátky do předsednictva a revizní komise. Přikládáme i formulář plné moci (plnou moc doporučujeme udělit předsedovi SPOV OK panu Jiřímu Řezníčkovi, nebo tomu o kom víte, že se jednání osobně zúčastní).

Vyplněný formulář s plnou mocí zasílejte na tento email (spovok@spovok.cz) nejpozději do 17.11.2020.

Děkujeme těm členům, kteří plnou moc již zaslali.

Pozvánka_VH_2020.pdf

Kandidátka_předsednictvo.docx

Kandidátka_RK.docx

Plna_moc_formular_VH_SPOV_ČR_031220_Hlavenec.doc


Autor: Josef Londa Publikováno 3. 11. 2020 23:24

Evropské unii hrozí provizorní rozpočet.

Pokud se EU na podobě nového víceletého finančního rámce neshodne do konce roku, může nastat rozpočtové provizorium. To podle ekonoma Petra Zahradníka sice nepředstavuje tak vážný problém jako u národních rozpočtů, dobrou zprávou by ale nebylo.
Odkaz na Newsletter EUROACTIV.cz.

http://api.traq.li/story/viewall3/22082/76182443:304547214,304487741,304559786,304544704?sig=0885d3a50d3f94d600f53052f959353cd8f169a6dd1931f91fc79010dd129d36&order=0


Autor: Josef Londa Publikováno 31. 10. 2020 13:07

ZACHRAŇME SPOLEČNĚ INVESTICE V OBCÍCH, MĚSTECH A REGIONECH.

Obce, města a kraje jsou si vědomy, že podzimní vlna epidemie koronaviru, které čelí naše země, je vážnější než situace z jara letošního roku. Stejně jako na jaře si uvědomujeme vlastní zodpovědnost při zvládnutí krize, i když současný stav samosprávy nezavinily. Pokud PS bude hlasovat pro senátní návrh podpoří tím ještě jednou živnostníky i zaměstnanost. Peníze krajů zůstávají v území.

ZACHRAŇME SPOLEČNĚ INVESTICE V OBCÍCH.pdf


Autor: Josef Londa Publikováno 31. 10. 2020 13:06

Přehled předpokládaných dotačních programů vyhlašovaných Olomouckým krajem pro r. 2021

Termíny seminářů pro zájemce o dotace, přehled předpokládaných dotačních programů vyhlašovaných Olomouckým krajem pro r. 2021

Seznam předpokládaných dotačních programů vyhlašovaných OK pro rok 2021.pdf

Termíny informačních seminářů.pdf


Autor: Josef Londa Publikováno 22. 10. 2020 23:11

Ministerstvo životního prostředí_Nová odpadová legislativa.

Ministerstvo zivotniho prostredi_Nová odpadová legisl.pdf


Autor: Josef Londa Publikováno 20. 10. 2020 22:17

Ministerstvo financí_místní poplatky za komunální odpad.

Ministerstvo financi_místní poplatky za komun odpad.pdf


Autor: Josef Londa Publikováno 20. 10. 2020 22:15

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2021 pro obce s 3 001-10 000 obyv.

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2021 podprogramu Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace  z podprogramu Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli pro dotační titul:

117D8220A Podpora obnovy místních komunikací

117D8220B Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Lhůta pro doručení žádostí:
Zahájení příjmu žádostí: 12. října 2020
Ukončení příjmu žádostí: 21. prosince 2020, 12:00 hod.

Informace na webu MMR:

https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2021/podpora-obci-s-3-001-10-000-obyvateli

Dokumenty:

_2021_vyzva_1_2021_117D8220_PORV_1.pdf

_2021_vyzva_priloha_1_2021_zasady_117D8220_1.pdf

_2021_vyzva_priloha_2_2021_kriteria_117D8220.xlsx

2021_priloha_1_zasad_117D8220.docx

2021_priloha_2_zasad_117D8220.xls

2021_priloha_3_zasad_117D8220.xlsx

2021_priloha_4_zasad_117D8220.xlsx

2021_priloha_5_zasad_odst_5A_zasad_117D8220.docx

2021_priloha_5_zasad_odst_5B_zasad_117D8220.docx

2021_priloha_6_zasad_117D8220.xlsx

forma_elektronicke_prilohy_1.pdf

 


Autor: Josef Londa Publikováno 14. 10. 2020 14:38

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2021 pro obce do 3000 obyvatel.

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2021 pro obce do 3000 obyvatel.
z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí
o poskytnutí dotace z podprogramu Podpora obnovy
a rozvoje venkova pro dotační titul:

117D8210A Podpora obnovy místních komunikací
117D8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury
117D8210C Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury
117D8210D Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
117D8210I Podpora dostupnosti služeb
117D8210K Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí

Informace na webu MMR: 

https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2021/podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova.

Přílohy:

_2021_vyzva_1_2021_117D8210_PORV.pdf

_2021_vyzva_priloha_1_2021_zasady_117D8210_3.pdf

_2021_vyzva_priloha_2_2021_kriteria_117D8210.xlsx

2021_priloha_1_zasad_117D8210.docx

2021_priloha_2_zasad_117D8210.xls

2021_priloha_3_zasad_117D8210.xlsx

2021_priloha_4_zasad_117D8210.xlsx

2021_priloha_5_zasad_odst_5A_zasad_117D8210.docx

2021_priloha_5_zasad_odst_5B_zasad_117D8210.docx

2021_priloha_5_zasad_odst_5C_zasad_117D8210.docx

2021_priloha_5_zasad_odst_5D_zasad_117D8210.docx

2021_priloha_5_zasad_odst_5E_zasad_117D8210.docx

2021_priloha_5_zasad_odst_5H_zasad_117D8210.docx

2021_priloha_5_zasad_odst_5I_zasad_117D8210.docx

2021_priloha_5_zasad_odst_5K_zasad_117D8210.docx

2021_priloha_6_zasad_117D8210.xlsx

forma_elektronicke_prilohy.pdf

 

 


Autor: Josef Londa Publikováno 14. 10. 2020 12:40