Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Informace a dokumenty > Aktuality

Aktuality


 

 

Štítky:

Pozvánka na zářijovou schůzi SPOV ČR, která se koná 3. září 2020 od 9,00 v Praze

Pozvánka:

schuze-spov-cr-ve-ctvrtek-3-9-2020-v-9-hodin (2).pdf

 

Vážené kolegyně a kolegové,
prosím Vás o laskavé prostudování těchto připojených příloh:
- Deklarace obyvatel venkova Candás Asturias, 9. listopadu 2019 (poslední Evropský venkovský parlament);
- Prohlášení předsednictva SPOV ČR O rodině - koncept
Oba materiály, které ústně uvedu, navrhuji zařadit na program schůze předsednictva SPOV ČR 3. září 2020 v 9 hodin v Kolovratském paláci Senátu Parlamentu ČR v Praze.
ing. arch. Jan Florian
tel. 733 607 513

 

deklarace-4-evropskeho-venkovskeho-parlamentu-2019 .pdf

Prohlášení předsednictva SPOV ČR O rodině - koncept.docx


Publikováno 20. 8. 2020 21:46

Zápis z jednání předsednictva SPOV OK dne 12.8.2020.

Zápis z jednání předsednictva SPOV OK dne 12.8.2020..pdf


Publikováno 17. 8. 2020 21:42

Souhrn připomínek k POV OK 2021.

Souhrn připomínek k POV OK 2021.pdf


Publikováno 11. 8. 2020 23:04

Jednání předsednictva SPOV OK dne 12.8. 2020 v Olomouci

Pozvánka na jednání předsednictva SPOV OK_12.8.2020.pdf


Publikováno 11. 8. 2020 22:59

P O Z V Á N K A na zářijovou schůzi Spolku, která se koná ve čtvrtek 3. září 2020 od 9,00

Pozvánka_schůze_03_09_2020.pdf


Publikováno 6. 8. 2020 21:11

Výzva k zasílání připomínek k POV OK 2021.

Připomínky k návrhu POV 2021.pdf

Vážení členové SPOV OK, příznivci venkova, vážení starostové,

předsednictvo SPOV OK se na posledním jednání mimo jiné zabývalo přípravou podmínek POV OK pro rok 2021. V souvislosti s podzimními volbami do krajských samospráv bude nutné předložit ještě stávajícím zástupcům kraje nové připomínky nebo návrhy k  POV OK 2021. Od některých starostů jsme již dostali určité návrhy na doplnění nebo změny jako např. je diskutován hlavně DT5, o který není ze strany obcí tak velký požadovaný zájem jak se očekávalo, někteří se spíše přiklání k sestavení nového DT, který by mohl podporovat nákup komunální techniky (tak jak tomu bylo v minulosti) např. podpora nákupu, sekaček, štěpkovačů, traktorků apod. Navrhovány jsou také změny alokací do jednotlivých DT, nebo u oprávněných žadatelů navrhnout změny v počtech obyvatel obcí apod. Také je diskutováno o možné změně ve finanční spoluúčasti, pro menší obce, např. změnit výši alokace z 50% na 80% v podstatě jako kompenzaci za letošní daňový výpadek u obcí.

 

Pro oživení připomínáme letošní podmínky POV OK. V roce 2020 bylo alokováno do POV OK celkem 62 mil. Kč. Program byl sestaven z celkem pěti dotačních titulů:

 

  1. pro Dotační titul č. 1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce byla určena částka 40 000 000 Kč, oprávněný žadatel obec do 1 500 obyv.
  2. pro Dotační titul č. 2 Podpora zpracování územně plánovací dokumentace byla určena částka 1 000 000 Kč, oprávněný žadatel obec do 2 000 obyv.
  3. pro Dotační titul č. 3 Podpora přípravy projektové dokumentace byla určena částka 4 000 000 Kč, oprávněný žadatel obec do 500 obyv.
  4. pro Dotační titul č. 4 Rekonstrukce a oprava kulturních domů byla určena částka 10 000 000 Kč, oprávněný žadatel obec do 1 000 obyv.
  5. pro Dotační titul č. 5 Podpora venkovských prodejen byla určena částka 7 000 000 Kč, oprávněný žadatel obec do 500 obyv. a obec od 501 – 1000 obyv. pro svoje místní části.

            Spoluúčast u všech DT byla 50%.

 

Poslední dotační titul č. 5 nebyl letos dočerpán a nedočerpaná částka ve výši cca 5 mil. Kč byla převedena do DT1, o který je největší zájem.

 

Z důvodů objektivnějšího názoru na úpravu podmínek k nově sestavovanému POV OK pro rok 2021 vás žádáme o zaslání vašich připomínek námětů, změn apod. Vaše podněty následně uspořádáme a předložíme na KÚOK jako většinový názor zástupců obcí v OK.

Vaše připomínky, prosím, zasílejte nejpozději do 24.7.2020 na email: spovok@spovok.cz.

 

 

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

 

Jiří Řezníček

předseda SPOV OK

starosta obce Tučín "Vesnice roku 2009" Tučín 127, 751 16 www.tucin.cz mobil: +420732876307

 


Publikováno 8. 7. 2020 16:33

Zápis z jednání předsednictva SPOV OK dne 23.6.2020.

Zápis z jednání dne 23.6.2020..pdf


Publikováno 8. 7. 2020 16:31

Memorandum o spolupráci mezi SPOV ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Memorandum_o_spolupraci_SPOV_MPOčerven2020.docx

Dobrý den všem,
věnujte, prosím, svoji pozornost příloze tohoto e-mailu. Jedná se o spolupráci SPOV ČR a MPO v oblasti zavádění vysokorychlostního internetového připojení obcí, měst a námi podporovaného venkova.
Pošlete své názory, souhlasy, či připomínky do čtvrtka 25.6.
Všem mnohokrát děkuji za vše, co může posunout tento záměr vpřed.
S pozdravem
Věrka Libichová

 


Publikováno 23. 6. 2020 20:29

Síň slávy - Národní zemědělské muzeum Praha 26.6.2020.

Síň slávy NZM pozvánka_260620_1.pdf

Vážení příznivci venkova,
v příloze Vám zasílám pozvání do NZM v Praze v pátek 26.6.2020 otevíráme koutek osobností venkova 2018 (Ing. Jiří Vačkář) a 2019 (Ing.arch. Jan Florian).
Srdečně vás zveme na tuto akci, která završí a nadále i bude završovat slavnostní vyhlašování osobností venkova.
Přeji Vám pěkný týden a budeme se těšit na setkání.
S pozdravem

Věrka Libichová


Publikováno 22. 6. 2020 12:58

Pozvánka na jednání předsednictva SPOV OK dne 23.6.2020 od 09:00 hod.

Pozvánka na jednání předsednictva SPOV OK_23.6.2020.pdf


Publikováno 15. 6. 2020 19:24