Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Informace a dokumenty > Aktuality

Aktuality


 

 

Upřesnění pozvánky na Konferenci pozemkových úprav v Harrachově ve dnech 4.- 5.11.2021.

Vážení členové SPOV OK,
rádi bychom pozvali především vás, kteří pracujete ve svých obcích na pozemkových úpravách nebo o nich uvažujete, na speciální akci: XXII. ročník Konference pozemkových úprav, která se letos uskuteční v termínu 4. – 5. listopadu 2021 v hotelu OREA Resort Sklář v Harrachově pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana.
Konference pozemkových úprav je již tradiční akce, kterou organizuje Státní pozemkový úřad ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov a Českomoravskou komorou pozemkových úprav.
Cílem této akce je představit široké veřejnosti proces pozemkových úprav v širších souvislostech a zároveň vyvolat diskuzi mezi zemědělci, projektanty, zhotoviteli, zástupci obcí a dalšími zájemci o pozemkové úpravy.
V případě zájmu o účast mne obratem, prosím, informujte, nejpozději do pondělí 18. října 2021 (nejprve vám vyřídím delegaci za SPOV ČR, potom si vyřídíte přihlášku)!
Nabízíme 2 místa spolucestujících autem z Moravskoslezského kraje, odjezd na konferenci 3. 11. během dne.

S pozdravem

Jiří Řezníček
předseda SPOV OK
starosta obce Tučín "Vesnice roku 2009"
751 16 Tučín 127
www.tucin.cz
mobil: +420 732 876 307


Autor: Josef Londa Publikováno 15. 10. 2021 10:15

Pozvánka na Konferenci pozemkových úprav v Harrachově ve dnech 4.- 5.11.2021

Vážení přátelé,
Státní pozemkový úřad pořádá ve dnech 4.-5.11.2021 Konferenci pozemkových úprav v Harrachově - OREA Resort Sklář. Účastníci konference si hradí dopravu a ubytování, které je možné si objednat přes registrační formulář, který těm, kteří budou mít zájem se zúčastnit později pošlu. SPÚ počítá s účastí 30 lidí ze SPOV. Pozvánka a organizační pokyny budeme mít později, ale určitě Vám je hned přepošlu.
Těším se na vás na NKV příští týden ve Žďáru.
S pozdravem

PaedDr. Věra Libichová
výkonná tajemnice SPOV ČR
mobil: 602 356 375
email: spov.veronika@seznam.cz


Autor: Josef Londa Publikováno 6. 10. 2021 19:44

Pozvánka na pokračování cyklu konferencí s názvem BOLD FUTURE.

Rád bych členy Spolku pro obnovu venkova pozval na pokračování cyklu konferencí s názvem BOLD FUTURE, na kterém ve Frank Bold právě pracujeme. Tematicky se bude věnovat moderní energetice a energetickým společenstvím a zaměří se na koncept aktivních zákazníků a společenství coby jednoho z nových trendů v oblasti využívání energie z obnovitelných zdrojů. První z celkem šesti připravovaných webinářů se uskuteční 21. září od 10 hodin s podtitulem: Budoucnost české energetiky a role energetických společenství.

Věříme, že rozvoj komunitní energetiky v České republice je s rozvojem venkova pevně spjatý, a může přispět k jeho udržitelnému rozvoji. Proto bych byl velmi rád, kdybyste pozvánku přeposlala i dalším členům spolku.´, které by téma rozvoje udržitelné energetiky "zdola" mohlo zajímat.

První webinář bude pokrývat tři tematické oblasti: 

  • efektivní transpozice evropské legislativy do českého právního prostředí
  • dotační programy pro rozvoj komunitní energetiky
  • představení pilotních projektů energetických společenství. 

Další webináře se budou věnovat například otázce veřejné podpory, důsledkům přítomnosti energetických společenství na trhu pro ostatní hráče, financování projektů bez dotací, či energetickým úsporám.

Webinář bude možné sledovat na platformě ZOOM, registrace a účast je zdarma. 

Registrovat se můžete na: https://frankbold.ecomailapp.cz/public/form/52-7446d380779588a3a4017169c73e3846

Aktuální informace sledujte na webových stránkách Frank Bold: https://frankbold.org/zpravodaj/kategorie/aktualne/cyklus-konferenci-bold-future-o-moderni-energetice-zacne-21-zari 

 

S pozdravem,

David Blažek
Policy and Advocacy Officer

tel.: +420 777 493 272
david.blazek@frankbold.org
www.frankbold.org

Frank Bold Society
Údolní 33, 602 00 Brno, Czech Republic


Autor: Josef Londa Publikováno 7. 9. 2021 10:30

Pozvánka na letošní výstavu Země živitelka v Českých Budějovicích.

Vážení a milí přátelé,
jenom připomínám, že letošní výstava Země živitelka v Českých Budějovicích bude zahájena ve čtvrtek 26.8.2021 a potrvá do úterý 31.8. Spolek bude opět jako každý rok ve společné expozici Celostátní sítě pro venkov a partnerů v pailonu T2, jde o pavilon, který je nalevo od brány/vchodu od Tesca (oproti tradičnímu T1 napravo).
Po celou dobu trvání výstavy bude zajištěna informovanost zájemcům/návštěvníkům ze strany Spolku.
Na stánku se vystřídají: výkonná tajemnice Věra Libichová, předsedkyně Veronika Vrecionová, Eduard Kavala, Jarmila Smotlachová a Markéta Balková.
Ještě připomínám - kdo budete potřebovat volné vstupenky, přihlaste se u výkonné tajemnice Věry Libichové,

mobil: 602 356 375, email: spov.veronika@seznam.cz.

V pátek 27.8. se bude konat seminář v pavilonu "Z" v 1. patře (viz přiožená pozvánka). A ještě v pátek večer bude na výstavišti "Večer venkova".
Těšíme se na Vás ve stánku i na semináři.


S pozdravem a přáním pěkných dnů

Jiří Řezníček

předseda Spolku pro obnovu venkova Olomouckého kraje

Příloha:

1. pozvanka_seminář_ZŽ_venkov.pdf


Autor: Josef Londa Publikováno 5. 8. 2021 20:28

Opravené stanovy Spolku pro obnovu venkova ČR.

Vážení členové,
v příloze vám zasílám Stanovy Spolku pro obnovu venkova ČR, které, po malé opravě názvu vyvěsíme na webové stránky. Prosím všechny, aby jste ve všech komunikačních aktivitách užívali názvy Spolku tak, jak je uvedeno ve Spolkovém rejstříku, tedy i hlavní spolek jak je v textu výše zvýrazněno.
Toto platí i pro pobočné spolky, tedy organizace v krajích - název vždy v souladu se zápisem do spolkového rejstříku.
Děkuji všem za pochopení.
S přáním pěkného dne

Jiří Řezníček

předseda Spolku pro obnovu venkova Olomouckého kraje

Příloha:

1. Stanovy-SPOV-201203_@.pdf


Publikováno 5. 8. 2021 20:12

Zápis z jednání předsednictva SPOV OK ze dne 1.6.2021.

Zápis z jednání předsednictva SPOV OK ze dne 1.6.2021.

1. Zápis z jednání předsednictva SPOV OK dne 1.6.2021..pdf


Autor: Josef Londa Publikováno 9. 6. 2021 13:58

Pozvánka na jednání předsednictva SPOV OK dne 1.6.2021.

Vážení členové předsednictva SPOV OK a členové revizní komise,

na základě výsledků hlasování prostřednictvím aplikace „Srazovník“, zasílám v příloze pozvánku k účasti na schůzi, která se uskuteční v úterý dne 1. 6. 2021 od 09:00 hod. v malé zasedací místnosti SZIF v Olomouci.

Těším se na vaši osobní účast.

 S pozdravem.

 Jiří Řezníček

předseda SPOV OK

mobil: 732 876 307

email: spovok@spovok.cz

http://www.spovok.cz/

 Příloha:

1. Pozvánka na jednání předsednictva SPOV OK_1_6_2021.pdf


Autor: Josef Londa Publikováno 17. 5. 2021 16:12

Výzva k připomínkování příštího POV 2022.

Vážené kolegyně, kolegové, členové SPOV OK.

V letošním roce došlo k omezení finančních prostředků do oblíbeného dotačního programu POV Olomouckého kraje. Někteří z Vás byli úspěšní a získali alespoň omezené finance jiní ne. Abychom mohli vyjednávat podmínky a kritéria pro příští rok 2022 potřebujeme znát Vaše požadavky a názory co upřednostňujete k podpoře. Vzhledem k situaci zvažte, co je pro vás nejpotřebnější a nemůžete žádat u jiných poskytovatelů (MMR, MAS, MZE, MF).

SPOV OK bude opět připomínkovat a požadovat vyhlášení dotačního titulu na podporu komunální techniky a další připomínky, které vyplynou z vašich zkušeností a problémů při získávání dotace.

Můžete připomínkovat kritéria hodnocení s případným novým návrhem, návrhy na oblasti podpory, nebo procenta spoluúčasti a výši dotace.

Vzhledem k termínu vyhlášeného jednání komise pro rozvoj venkova a zemědělství Olomouckého kraje dne 3.6. 2021, prosíme, o zaslání připomínek téměř obratem do středy 19.5.2021 na email: spovok@spovok.cz.

 

Děkuji za Vaše náměty a spolupráci.

S pozdravem

Jiří Řezníček

předseda SPOV OK

starosta obce Tučín

mobil: 732 876 307

email: spovok@spovok.cz

 

Příloha:

1. Výzva k připomínkování.pdf

 


Autor: Josef Londa Publikováno 7. 5. 2021 12:41

Zápis z jednání předsednictva SPOV OK dne 4.5.2021

Zápis z jednání předsednictva SPOV OK dne 4.5.2021..pdf


Autor: Josef Londa Publikováno 7. 5. 2021 12:32

Zápis z jednání online VH SPOV OK.

  1. Zápis z online VH SPOV OK dne 13 4 2021.pdf
  2. Zápis z hlasování o usnesení VH SPOV OK .pdf
  3. Seznam zaslaných hlasovacích lístků.PNG

Autor: Josef Londa Publikováno 7. 5. 2021 12:29