Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Informace a dokumenty > Aktuality

Aktuality


 

 

Štítky:

Informačním systému projektových záměrů ze strany Ministerstva pro místní rozvoj.

Vážení a milí,

dovolte nám Vás krátce informovat o spuštěném Informačním systému projektových záměrů ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. Jedná se o jednotný centrální systém, který umožní průběžný sběr a správu projektových záměrů. Tímto systémem se nám otevírá možnost efektivně nastavovat regionální politiku do budoucna, snížit administrativní zátěž ve veřejné správě, spojenou s opakovaným dotazováním na priority a připravované plány obcí či krajů a dalších subjektů nebo obsáhlý zdroj informací, které napomůžou zkvalitnit strategickou práci.

Rádi bychom poukázali na důležité informace týkající se ISPZ v bodech:

 • Více informací o tomto systému, návod na přihlášení do systému a v budoucnu i data a analýzy naleznete na info.projektovezamery.cz
 • Kontaktním místem pro ISPZ jsou primárně sekretariáty Regionálních stálých konferencí a hl. m. Praha (kompletní seznam míst naleznete na info.projektovezamery.cz)
 • Jedná se o jednoduchý systém, vytvořený tak, aby mohl údaje o projektu vyplnit opravdu každý subjekt, ISPZ má kompletní uživatelskou příručku zde
 • V případě jakýchkoliv dotazů, podnětů na zlepšení či technických problémů se nám neváhejte ozvat na ispz@mmr.cz
 • V příloze naleznete jednoduchý informační leták pro další propagaci systému. Budeme rádi, když nám pomocí tohoto propagačního materiálu pomůžete tento centrální systém sdílet dále v území
 • Logo a logomanuál pro ISPZ naleznete zde

Tímto Vás prosíme o součinnost v šíření povědomí a využívání ISPZ dál. Významně tím přispějete k vytvoření kvalitního obsahu, který má nepřeberný potenciál dalšího využití. My sami doufáme, že se systém brzy propojí např. s výzvami jednotlivých dotačních titulů a upozorní zadavatele odpovídajícího projektového záměru na aktuální vyhlášení výzvy etc.

Systém budeme prezentovat na námi organizovaných pracovních skupinách, případně nabízíme součinnost při prezentacích na vašich platformách, nebo detailnější prezentaci pro vaši organizaci. 

Velmi si vážíme a děkujeme za Vaši spolupráci.

S pozdravem

Radana Leistner Kratochvílová

Vedoucí odd. řízení strategie regionálního rozvoje

Odbor regionální politiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Staroměstské nám. 6

Pracoviště: Na Příkopě 3

110 15 Praha 1

Tel: 224 864 069

Mob: 739 002 840

E-mail: radana.kratochvilova@mmr.cz

http://www.mmr.cz

www.srr21.cz

http://www.risy.cz/cs

http://mapy.mmr.cz

Příloha:

Leták - Informační systém projektových záměrů.pdf 


Autor: Josef Londa Publikováno 23. 4. 2021 23:07

Pozvánka na webinář - "Zkušenosti s realizacemi po pozemkových úpravách".

Pozvánka na webinář - "Zkušenosti s realizacemi po pozemkových úpravách".

Pokud máte zájem, prosím, odpovězte obratem, musím zadat přihlášení. Připojte na jaký e-mail chcete přihlašovací údaje.
Zdravím.

PaedDr. Věra Libichová
výkonná tajemnice SPOV ČR
mobil: 602 356 375

Pozvánka v příloze:

Webinar_PU_realizace_pozvanka.pdf


Autor: Josef Londa Publikováno 20. 4. 2021 20:28

Seminář hodnocení územních dopadů - SAVE THE DATE.

Milé kolegyně, milí kolegové,

ráda bych Vás touto cestou informovala o tom, že jsme v odd. 522 připravili seminář k tématu hodnocení územních dopadů projektů, který proběhne on-line formou dne 20.4.2021.

Pokud Vás tato tématika zajímá, můžete se na seminář přihlásit na adrese www.tiammr.cz.

Předmětem semináře bude praktické využití Metodiky hodnocení územních dopadů projektů a během něj účastníky provedeme procesem hodnocení možných dopadů projektových záměrů a seznámíme je s tím, jak tyto dopady jednoduše vyhodnotit pomocí online nástroje.   

Současně si dovoluji Vás požádat o tipy na kontakty v území, pro které by tato tématika mohla být přínosná (akční starostové, manažeři MAS, DSO apod.)

Děkuji a doufám, že se brzy uvidíme,

Mgr. Martina Karkošková

Vrchní ministerský rada

Odbor regionální politiky

Oddělení řízení strategie regionálního rozvoje 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

tel.: +420 224 864 106

e-mail: Martina.Karkoskova@mmr.cz

www.mmr.cz

 


Autor: Josef Londa Publikováno 7. 4. 2021 20:24

Zápis z online jednání předsednictva SPOV OK dne 9.3.2021

Zápis z online jednání předsednictva SPOV OK dne 9.3.2021.

Příloha: Zápis z jednání předsednictva SPOV OK dne 9.3.2021..pdf


Autor: Josef Londa Publikováno 17. 3. 2021 14:04

Zápis z on line jednání předsednictva SPOV OK dne 12.3.2021

Zápis z online jednání předsednictva SPOV OK dne 12.3.2021:

Příloha: Zápis z jednání předsednictva SPOV OK dne 12.3.2021..pdf


Publikováno 17. 3. 2021 13:44

Hlasovací tabulky k hlasování formou "per rollam" k usnesení VH SPOV OK dne 13.4.2021

Vážení členové valné hromady SPOV OK,

jménem předsedy SPOV OK Jiřího Řezníčka si Vás dovoluji informovat o způsobu hlasování e- mailovou formou per rollam. Kompletní podkladové materiály k jednání VH SPOV OK jste obdrželi v odeslané e-mailové poště v pátek 12. 3. 2021. V příloze naleznete hlasovací tabulky.

Hlasování proběhne po ukončení VH SPOV OK od úterý, tedy dne 13. dubna a potrvá do pátku 16. dubna 2021 do 23:59 hodin. Hlasování, prosím, proveďte vyznačením křížků v hlasovacích tabulkách, které najdete v příloze s názvem „Hlasování per rollam“. Po vyplnění přílohy s výsledky Vašeho hlasování ji odešlete jako odpověď na e-mail: spovok@spovok.cz.

Nezapomeňte, prosím, (na konci přílohy) vyplnit své jméno a příjmení s uvedením názvu obce, případně označením, zda hlasujete za fyzickou osobu (FO) nebo právnickou osobu (PO).

Pro případné dotazy k hlasování mne neváhejte kontaktovat.

 

S přáním hezkých dní

Josef Londa

tajemník SPOV OK

mobil: 724 191 893

email: spovok@spovok.cz

 

Příloha:

Hlasovací tabulky: Hlasovani_per_rollam.docx

 


Autor: Josef Londa Publikováno 12. 3. 2021 21:57

Pozvánka na VH SPOV OK formou online videokonference dne 13.4.2021.

Vážené dámy a pánové, vážení přátelé venkova,

V níže uvedených přílohách Vám zasílám pozvánku na valnou hromadu Spolku pro obnovu venkova Olomouckého kraje. Valná hromada formou online videokonference v úterý dne 13.4.2021, doplněná následným hlasováním per rollam (e-mailem).

Z důvodu pandemie Covid-19 a následných opatření proti šíření nákazy musíme upustit od příjemnější verze osobního setkání a uskutečnit VH online prostřednictvím obrazovek našich počítačů a notebooků.  Všichni víte, že jako organizace musíme splnit legislativní podmínky a je tedy nutné schválit požadované dokumenty.

Tentokrát to proběhne způsobem, kterému se mnozí z nás učíme, ale jinak to nejde. Věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím. Žádám o zapojení všech nebo alespoň většiny členů, abychom splnili zákonné požadavky.

Jsme rádi, že i přes tuto nepříznivou situaci nám na naši VH SPOV OK přislíbil svoji účast hejtman Olomouckého kraje Ing. Josef Suchánek se svým náměstkem Ing. Janem Šafaříkem, MBA.

Pokyny:

1) Registrujte se nyní prosím vyplněním registračního formuláře na odkazu:  https://docs.google.com/forms/d/17IOoXnC6eZGAK9E73tSeN0hIt3P3C7e8gu5Nk9he4mU/edit?usp=sharing

 2) Vlastní videokonference 13.4.2021 od 9:00 proběhne na platformě ZOOM. Na videokonferenci vystoupí hosté, a probereme body VH včetně návrhů usnesení. Každý člen bude mít možnost přihlásit se do diskuse a případně vznést vlastní návrh na usnesení.

 3) Zkouška spojení proběhne ve středu 7. dubna 2021 od 10:00 do 12:00 hodin. Během této doby je možné se přihlásit a vyzkoušet spojení ZOOM (určeno pro ty, kteří nemají se ZOOM zkušenost). Odkaz na zkoušku s instrukcemi bude zaslán samostatným e-mailem předem.

 4) V den konání VH 13.4.2021 nejpozději půl hodiny před začátkem VH obdržíte do emailu aktuální odkaz na přihlášení do aplikace ZOOM

 5) Vlastní hlasování per rollam proběhne ve dnech 13. – 16. dubna 2021. Po skončení VH vám bude rozeslán hlasovací e-mail s návrhy usnesení.

 Kontakty: 

 1. Jiří Řezníček, 732 876 307, starosta@tucin.cz
 2. Josef Londa, 724 191 893, spovok@spovok.cz
 3. Jaroslav Brzák, 605 174 701, jarek.brzak@post.cz

 V přílohách najdete dokumenty, které budou prezentovány na VH online, a odkaz na registrační formulář.

Přílohy:

 1. Pozvánka_na_jednaní_VH_SPOV_OK.pdf
 2. Výroční zpráva SPOV OK za rok 2020.pdf
 3. Zpráva revizní komise a zpráva o hospodaření za rok 2020.pdf
 4. Plán činnosti na rok 2021.pdf
 5. Rozpočet na rok 2021.pdf
 6. Odkaz na registraci: https://docs.google.com/forms/d/17IOoXnC6eZGAK9E73tSeN0hIt3P3C7e8gu5Nk9he4mU/edit?usp=sharing

Na vaší účast se těší

 Jiří Řezníček

předseda SPOV OK

starosta obce Tučín

mobil: 732 876 307

email: spovok@spovok.cz

 


Autor: Josef Londa Publikováno 12. 3. 2021 21:22

Zápis z online jednání předsednictva SPOV OK dne 16.2.2021

Zápis z online jednání předsednictva SPOV OK konané dne 16.2.2021.

Příloha: 

Zápis z jednání předsednictva SPOV OK dne 16 2 2021.pdf


Autor: Josef Londa Publikováno 23. 2. 2021 16:16

Složení Komise pro rozvoj venkova a zemědělství Olomouckého kraje, představení předsedy

Složení Komise pro rozvoj venkova a zemědělství Olomouckého kraje, představení předsedy komise.

Příloha č.1 -  Předseda komise Ing. Richard Benýšek, Ph.D., MBA.pdf

Příloha č. 2 - Komise pro rozvoj venkova a zemědělství.pdf

 


Autor: Josef Londa Publikováno 13. 2. 2021 10:59

Prohlášení vyhlašovatelů soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova

 

Vesnice roku - společné prohlášení vyhlašovatelů:

Vážení členové SPOV OK, přátelé venkova.

bohužel nám současná situace nedovolí s jistotou plánovat, zda a kdy bude možné v tomto roce realizovat společná setkání a zvláště v soutěži Vesnice roku plnohodnotně ukázat jak se nám naše vísky, vesnice a zkrátka celý venkov vylepšuje a žije.

Z tohoto důvodu se vyhlašovatelé soutěže dohodli pro tento rok ještě soutěž nerealizovat. V příloze najdete toto společné prohlášení.

Přeji vám hodně zdraví.

S pozdravem

 

Jiří Řezníček

předseda SPOV OK

starosta obce Tučín

mobil: 732 876 307

email: spovok@spovok.cz

Příloha: 2021_VR_prohlaseni_o_rocniku_2021_vr.pdf

 


Autor: Josef Londa Publikováno 1. 2. 2021 13:08