Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Informace a dokumenty > Aktuality > Návrh novely zákona o obcích - možnost zaslání připomínek.

Návrh novely zákona o obcích - možnost zaslání připomínek.Vážení, 
zasílám Vám klíčový materiál letošního legislativního roku - novelu zákona o obcích.

V příloze je materiál samotný (novelizační body), důvodová zpráva, hodnocení dopadů regulace RIA a plné znění s vyznačením změn.

Hlavní témata návrhu jsou následující:
- institut společenství obcí, tj. DSO se zvláštním postavením, které bude moci pro členské obce vykonávat také činnosti v přenesené působnosti,
- zavedení automatického výpočtu odměn navázaného na výši průměrné mzdy v národním hospodářství za první pololetí předchozího kalendářního roku,
- usnadnění procesu udělování mimořádných odměn (nebudou muset být zařazeny jako samosatatný bod programu a odůvodňovány) a navýšení jejich maximální výše na trojnásobek,
- možnost schválit příspěvek na penzijní připojištění i neuvolněným zastupitelům obce,
- výslovné zakotvení možnosti upravit distanční účast na zasedání zastupitelstva a rady v jednacím řádu těchto orgánů,
- možnosti svolat zasedání zastupitelstva pouze s dvoudenním předstihem, pokud je to nezbytné k řešení mimořádné ohrožující situace (bez vazby na krizové stavy podle krizového zákona), možnost starosty rozhodovat v mimořádných situacích namísto rady obce,
- zvýšení a sjednocení hranice pro vyhrazenou pravomoc zastupitelstva u schvalování darů, dotací a vzdání se práva na 75 000 Kč,
- prodloužení lhůty pro pořízení zápisu ze zastupitelstva obce na 15 dnů,
- upřesnění působnosti dosavadního starosty a dosavadní rady obce (reakce na letošní zmatky v Hlavním městě Praze).

O případné připomínky Vás prosím do 28. 3. 2023. Zároveň zdvořile prosím předsedy pracovních skupin, jejichž pracovní skupina bude do tohoto data mít zasedání, aby na něj tento bod zařadili. V souvislosti s tím je vhodné uvést, že vzhledem k vůli Ministerstva vnitra stihnout účinnost zákona od 1. 1. 2024 téměř jistě nebude vyhověno žádným vysoce ambiciózním připomínkám, které budou mířit nad rámec novelizovaných okruhů.

V případě jakýchkoliv dotazů jsem Vám k dispozici. Přeji Vám hezký den.

 S pozdravem,
Mgr. & Mgr. Dominik Hrubý
legislativní analytik

Sdružení místních samospráv ČR
T: 606 170 837
M: hruby@smscr.cz

 

PŘÍLOHY:

1. ma_KORNCNPHVDVQ.doc

2. pz_KORNCNPHVDVQ.docx

3. ria_KORNCNPHVDVQ.docx

4. zd_KORNCNPHVDVQ.docx