Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Informace a dokumenty > Aktuality

Aktuality


 

 

Štítky:

Má vlast cestami proměn - přihlášení do soutěže.

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

děkujeme vám za úctyhodný kus práce, který za Vámi zůstává. Asi si to v letu starostí ani neuvědomujete. My ano. To je motiv, proč před 15 lety vznikla celoroční putovní výstava Má vlast cestami proměn – příběhy domova s cenným atributem – kamenným srdcem vlasti nalezeném na Vyšehradě. Děláte spoustu úžasných věcí, které lidé málokdy ocení. Nejprve hartusí, že něco měníte, zlobí se, že je rozkopáno, pak je hotovo a oni si rychle zvyknou. Slovo „děkuji“ nezazní. A proto je tu výstava. Ukazuje, jak proměňujete své obce, zvelebujete je, pečujete o ně, navazujete s úctou na své předchůdce. Udržujete tradice, tmelíte společenství.

Výstava děkuje, s úctou představuje, co jste dokázali, inspiruje ostatní. Zaznamenává paměť obcí pro další generace. Ukazuje stav PŘED proměnou a PO ní, zachycuje její stručný příběh. Proměny jsou prezentovány také na Facebooku, Instagramu a Twitteru a ve veřejných médiích. Každoročně vzniká prestižní kapesní katalog. Katalogy a plakáty z kolekcí pro infocentra jsou každoročně předávány do Národní knihovny k archivaci.

Pro vystavené proměny se hlasuje na webu. Deset příkladných proměn volí odborná porota pod vedením pana arch. Pleskota. Vítězné proměny obdrží ceny od partnerů projektu, jsou zveřejněny v médiích a vystaveny i další rok.

Zástupci budou zváni do Senátu 9. 11 2023. Na slavnostním zahájení, které probíhá na prestižním místě v Praze, a ještě 2 týdny po něm je k vidění celý komplet výstavy na jednom místě. Pak se jednotlivé kolekce rozjedou do krajů. Svou kolekci si můžete pozvat zdarma k vám, je potřeba si ji přivézt, a následující vystavující si ji odveze zase od vás. Česko-anglický plakát kdykoli na požádání dostanete v elektronické podobě, k tvorbě vlastní výstavní kolekce.

Výstava vstupuje do 15. ročníku. Bude slavnostně veřejně zahájena 17. 6. 2023 v Praze na Břevnově, na Sv. Markétě u Břevnovského kláštera. Stálým partnerem se stalo Slovensko. Zveme pana prezidenta Pavla a paní prezidentku Čaputovou.

 

Vážená paní starostko, Vážený pane starosto,

Přihlaste do konce února proměny vaší obce. Podklady dodáte později na základě podrobných instrukcí. Cena je 7.700 Kč + DPH na 1 panel, aby byla zajištěna dobrá úroveň, a přesto si mohli dovolit vystavovat i soukromí vystavovatelé a malé obce. Šiřte prosím tuto zprávu dál. A přijeďte s rodinami a kolegy zahájit spolu s námi tuto nádhernou oslavu domova a vaší úctyhodné práce.

Přihlašte se zde:

https://www.cestamipromen.cz/prihlasit-promenu

 

S úctou 

Ing. Drahomíra Kolmanová

Cestami proměn, z. s.

V Pevnosti 9/3, 120 00 Praha 2 - Vyšehrad

Tel. 777 581 983

email info@cestamipromen.cz

 

http://www.cestamipromen.cz/spolek

 

Příloha:

1. Průvodní dopis.pdf

 


Autor: Josef Londa Publikováno 10. 2. 2023 11:27

Návrh novely zákona o obcích - možnost zaslání připomínek.

Vážení, 
zasílám Vám klíčový materiál letošního legislativního roku - novelu zákona o obcích.

V příloze je materiál samotný (novelizační body), důvodová zpráva, hodnocení dopadů regulace RIA a plné znění s vyznačením změn.

Hlavní témata návrhu jsou následující:
- institut společenství obcí, tj. DSO se zvláštním postavením, které bude moci pro členské obce vykonávat také činnosti v přenesené působnosti,
- zavedení automatického výpočtu odměn navázaného na výši průměrné mzdy v národním hospodářství za první pololetí předchozího kalendářního roku,
- usnadnění procesu udělování mimořádných odměn (nebudou muset být zařazeny jako samosatatný bod programu a odůvodňovány) a navýšení jejich maximální výše na trojnásobek,
- možnost schválit příspěvek na penzijní připojištění i neuvolněným zastupitelům obce,
- výslovné zakotvení možnosti upravit distanční účast na zasedání zastupitelstva a rady v jednacím řádu těchto orgánů,
- možnosti svolat zasedání zastupitelstva pouze s dvoudenním předstihem, pokud je to nezbytné k řešení mimořádné ohrožující situace (bez vazby na krizové stavy podle krizového zákona), možnost starosty rozhodovat v mimořádných situacích namísto rady obce,
- zvýšení a sjednocení hranice pro vyhrazenou pravomoc zastupitelstva u schvalování darů, dotací a vzdání se práva na 75 000 Kč,
- prodloužení lhůty pro pořízení zápisu ze zastupitelstva obce na 15 dnů,
- upřesnění působnosti dosavadního starosty a dosavadní rady obce (reakce na letošní zmatky v Hlavním městě Praze).

O případné připomínky Vás prosím do 28. 3. 2023. Zároveň zdvořile prosím předsedy pracovních skupin, jejichž pracovní skupina bude do tohoto data mít zasedání, aby na něj tento bod zařadili. V souvislosti s tím je vhodné uvést, že vzhledem k vůli Ministerstva vnitra stihnout účinnost zákona od 1. 1. 2024 téměř jistě nebude vyhověno žádným vysoce ambiciózním připomínkám, které budou mířit nad rámec novelizovaných okruhů.

V případě jakýchkoliv dotazů jsem Vám k dispozici. Přeji Vám hezký den.

 S pozdravem,
Mgr. & Mgr. Dominik Hrubý
legislativní analytik

Sdružení místních samospráv ČR
T: 606 170 837
M: hruby@smscr.cz

 

PŘÍLOHY:

1. ma_KORNCNPHVDVQ.doc

2. pz_KORNCNPHVDVQ.docx

3. ria_KORNCNPHVDVQ.docx

4. zd_KORNCNPHVDVQ.docx


Autor: Josef Londa Publikováno 8. 2. 2023 19:36

Informace z UKEN ohledně možnosti dotací pro komunitní energetiku.

Vážení členové SPOV OK,
v níže uvedeném vám přeposílám důležitou informaci z UKEN ohledně možnosti dotací.

S pozdravem

Josef Londa

 

Vážení členové UKEN,

dotační pracovní skupina shromažďuje potřeby a podněty pro financování pro program KOMUNERG Modernizačního fondu.

Na zasedání Platformy Modernizačního fondu letos v prosinci zaznělo, že MŽP začne připravovat dotace pro komunitní energetiku z programu KOMUNERG, pokud bude mít dostatek podnětů z terénu o potřebách pro toto financování.

Chceme proto sebrat příklady konkrétních běžících či připravovaných projektů energetických společenství a identifikovat jejich potřeby financování.

Žádáme všechny členy UKEN, kteří provozují nebo připravují projekty, které se stanou energetickými společenstvími a zároveň by chtěli využít investiční dotaci na tento projekt, aby nám o projektech a finančních potřebách dali vědět prostřednictvím dotazníku a to do 27.1.:

https://forms.gle/m5sBZxuN1jAx1f3d7

Program KOMUNERG plánuje financovat obnovitelné zdroje elektřiny i tepla spalovací i nespalovací, akumulaci, regulaci a řízení, sítě, optimalizaci využití. Jedná se o investiční dotaci, nicméně budeme usilovat o to, aby se do ní dostaly i neinvestiční prvky (předprojektová příprava, energetický koordinátor společenství apod.) Příjemci jsou energetická společenství.

Vzhledem k tomu, že přijetí novely energetického zákona, která bude definovat energetická společenství a umožní jejich evidenci u ERÚ, budeme s MŽP a SFŽP hledat, do kterých oblastí budeme směrovat první výzvy, kde leží priority. 

Cílem je připravit KOMUNERG tak, aby byly výzvy na projekty otevřeny co nejdříve po začátku platnosti zákona.

Více o programu najdete v příloze.

Ze sebraných projektů zpracujeme v Dotační pracovní skupině doporučení pro program KOMUNERG jako výchozí materiál k dalšímu jednání.

Děkuji za spolupráci a těším se na vaše projekty.

--

David Blažek

Koordinátor projektu

tel.: +420 777 493 272

david.blazek@uken.cz

www.uken.cz


Příloha:

Komunerg z programového dokumentu ModFondu.pdf
Autor: Josef Londa Publikováno 24. 1. 2023 13:22

Zápis ze schůze předsednictva SPOV OK dne 4.1. 2023

  1. Zápis z jednání předsednictva SPOV OK dne 04 .01.2023.pdf
  2. Prezenční listina.pdf

Autor: Josef Londa Publikováno 24. 1. 2023 13:15

Údaje pro vyplnění konsolidační tabulky.

Vážené paní starostky, vážení páni starostové, zveřejňujeme informace o majetkovém a rozhodovacím podílu členů Spolku pro obnovu venkova ČR pro vyplnění "konsolidační tabulky"

Ve SPOV ČR je 839 členů, IČO 649 37 178
Tento podíl činí 0,12% - bezvýznamný.

 

S pozdravem

Josef Londa

tajemník SPOV OK

mobil: 724 191 893

email: spovok@spovok.cz

email: sternberk@tiscali.cz

http://www.spovok.cz

DS: t8kcd3q

 


Autor: Josef Londa Publikováno 9. 1. 2023 10:33

Požadavek o zasílání nominací do orgánů SPOV OK.

Vážení členové Spolku pro obnovu venkova Olomouckého kraje,

do nového roku Vám přeji všechno nejlepší, stálé zdraví a hodně pracovních úspěchů.  Obracím se na Vás  v následující věci:

podle Statutu Spolku pro obnovu venkova Olomouckého kraje odstavce č. 7, je volební období členů předsednictva a členů revizní komise čtyřleté. Toto čtyřleté období v letošním roce končí.  Připravujeme volební valnou hromadu, která by se měla uskutečnit v druhé polovině měsíce března. O přesném termínu a místě konání budete včas informováni 30 dní před konáním VH.

Valná hromada volí předsednictvo a revizní komisi. Předsednictvo je tvořeno 11 členy a revizní komise 3 členy.

Z důvodu volby nových členů předsednictva a revizní komise se obracím na Vás, členy SPOV OK, s požadavkem na zaslání  nominací do uvedených orgánů.

Prosím o zasílání  nominací /klidně i té Vaší/ do některého orgánu SPOV OK (předsednictva nebo revizní komise) v termínu do 16.1.2023 na e-mail: spovok@spovok.cz

Těším se na Váš zájem o práci při prosazování našich společných zájmů.

S pozdravem

Mgr. Marta Husičková

místopředsedkyně SPOV OK

mobil: 607 555 746

 

             

 


Autor: Josef Londa Publikováno 4. 1. 2023 18:52

Zaslání přihlášky k prezentaci na akci "Má vlast cestami proměn".

Vážení členové SPOV OK, 

jsem rád za to, že jste v posledních letech spoluutvářeli výstavu Má vlast cestami proměn. Rád bych vám proto nabídl účast i v jubilejním 15. ročníku. V případě vašeho zájmu je možné se přihlásit podle níže uvedených pokynů zástupkyní organizace Cestami proměn, z.s., paní Terezy Zatřepálkové.

S pozdravem

Jiří Řezníček

předseda SPOV OK

starosta obce Tučín

mobil: 732 876 307

email: spovok@spovok.cz

 

Vážení potenciální zájemci,

přihlašování proměn již běží a místa se plní, proto s přihláškou neotálejte a pošlete ji co nejdříve. Pokud nyní nestíháte vyplnit formulář, ale přihlásit se chcete, dejte mi prosím vědět, místo vám budeme rezervovat. 

Přihlašovat se můžete již tradičně přes naše webové stránky, případně vám po domluvě můžu poslat wordovou podobu formuláře. 

Podmínky účasti zůstávají stejné: 

  • jeden plakát = 1 proměněné místo (výjimkou mohou být např. opravy křížků a jiných drobných staveb, které probíhaly souběžně v rámci jednoho projektu)
  • odeslání přihlášky do 31. 1. 2023
  • Poplatek za celoroční propagaci jedné proměny je7 700 Kč + DPH, (celkem 9 317 Kč)

Hlásit se můžete zde: https://www.cestamipromen.cz/prihlasit-promenu

Přihlásit proměnu - Má vlast cestami proměn

Prezentace Národní putovní výstavy Má vlast cestami proměn

www.cestamipromen.cz

 

Pokud budete mít nějaké dotazy, dejte mi prosím vědět. 

V příloze zasílám letáček k přihlašování. Pokud byste jej předali dál těm, koho by přihlášení mohlo zajímat, budeme vám vděční. 

Těšíme se na vaše proměny v 15. ročníku výstavy. 

Přeji krásný den a pohodové adventní období!

S pozdravem

Tereza Zatřepálková

Cestami proměn, z.s.

www.cestamipromen.cz

e-mail: zatrepalkova@cestamipromen.cz

tel: 733 392 747

Příloha:

Letáček přihlašování.pdf 

 

 


Autor: Josef Londa Publikováno 5. 12. 2022 19:12

Výsledky soutěže Vesnice roku 2022.

Na Jarmarku venkova v Luhačovicích byly 17. září vyhlášeny výsledky soutěže Vesnice roku 2022.

Vítěz a nositel titulu „Vesnice roku 2022“, je Kostelní Lhota ze Středočeského kraje (875 obyv.). 

Druhé místo obsadila obec Třeštice z Kraje Vysočina (165 obyv.).

Na třetím místě se umístila obec Poniklá z Libereckého kraje (1 101 obyv.)

V kategorii Cena veřejnosti, kdy o vítězi rozhodla široká veřejnost svým hlasováním, zvítězila obec Třeštice z Kraje Vysočina.

Koláčovou cenu za nejlepší domácí koláče pak obdržela obec Zašová ze Zlínského kraje (přihlášeno 10 obcí – Zlatá st. Zašová, bílá st.Veselá,  zelená st.Nedachlebice.  Dolní Lhota, Malá Bystřice, Ostrožská Lhota, Poličná, Slavkov pod Hostýnem, Vítonice, a Žlutava.).

Do letošního 26. ročníku soutěže Vesnice roku se přihlásilo celkem 176 obcí. Nejvíce přihlášených bylo z Jihomoravského kraje (20). Vítěz a nositel titulu Vesnice roku 2022 získá finanční odměnu formou dotace ve výši až 2,6 milionů korun od Ministerstva pro místní rozvoj.

Finalisté letošního ročníku soutěže:

Albrechtice nad Vltavou (Jihočeský kraj), Kostelec (Jihomoravský kraj), Velká Hleďsebe (Karlovarský kraj), Žďár nad Metují (Královéhradecký kraj), Poniklá (Liberecký kraj), Závada (Moravskoslezský kraj), Slatinice (Olomoucký kraj), Biskupice (Pardubický kraj), Kařez (Plzeňský kraj), Kostelní Lhota (Středočeský kraj), Lukavec (Ústecký kraj), Třeštice (Kraj Vysočina), Zašová (Zlínský kraj).

 

Obce Olomouckého kraje:

Hodnotitelská komise navštívila ve dnech 30.5 – 3.6. 2022 všech 18 přihlášených obcí. Které měly na svou prezentaci vždy dvě hodiny. Účast obce v soutěži je vždy pro všechny zúčastněné událostí, při které mohou být na svou obec hrdi. O to složitější je to pro hodnotitelskou komisi při závěrečném posuzování. Všichni členové při závěrečném hodnocení postupovali velmi zodpovědně a rozhodovali podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Slavnostní vyhlášení se konalo ve středu dne 24.8.2022.

Zlatá stuha – obec Olomouckého kraje roku 2022 – Slatinice (1 525 obyv.). 2. místo – obec Písečná (976 obyv.). 3 místo – město Němčice nad Hanou (1942 obyv.). Modrá stuha – obec Vernířovice (203 obyv.). Bílá stuha – obec Dřevnovice (477 obyv.). Zelená stuha – obec Čelechovice na Hané (1323 obyv.). Oranžová stuha – město Loštice (2 926 obyv.). Moderní knihovna – obec Bělkovice – Lašťany (2 312 obyv.). Cena naděje pro živý venkov – obec Moravičany (1 318 obyv.). Zlatá cihla kat. A – Ústín (426 obyv.). Zlatá cihla kat. C – obec Dobrochov (355 obyv.).

Ostatní obce: Rakov (407 obyv.). Radvanice (281 obyv.). Svésedlice (251 obyv.). Nemile (667 obyv.). Horní Újezd (430 obyv.). Postřelmůvek (320 obyv.). Střeň (602 obyv.).

  

Titul Zelená stuha České republiky roku 2022.

V úterý 4. října 2022 byly v reprezentačních prostorách Valdštejnského paláce, sídle Senátu Parlamentu ČR, slavnostně vyhlášeny výsledky celostátní soutěže Zelená stuha České republiky 2022. Garantem tohoto ocenění a spoluvyhlašovatelem soutěže Vesnice roku je Ministerstvo životního prostředí.

Celostátním vítězem a držitelem Zelené stuhy České republiky 2022 se stala Obec Dolní Město z kraje Vysočina.

Druhé místo získala obec Dolní Poustevna z Ústeckého kraje.

Třetí místo obec Čistá ze Středočeského kraje.

 

Pro výzvu je alokováno celkem 21 mil. Kč, tj. 7 mil. Kč na každý rok.

Maximální výše podpory na jeden projekt a pro obec oceněnou titulem Zelená stuha činí 500 tis. Kč.

Maximální výše podpory na jeden projekt a pro obec oceněnou titulem Zelená stuha ČR činí 800 tis. Kč + 200 tis. Kč (tato dodatečná podpora je určena výhradně na aktivity spojené s účastí obce v mezinárodní soutěži Entente Florale Europe – Evropská kvetoucí sídla).

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 100 % z celkových způsobilých výdajů.

 

Titul Oranžová stuha České republiky roku 2022.

Dne 4. 10. 2022 proběhlo slavnostní vyhlášení Oranžové stuhy ČR roku 2022.

Titul Oranžová stuha České republiky roku 2022 získala obec Mažice z Jihočeského kraje.

Na druhém místě se umístila obec Sudoměřice z Jihomoravského kraje 

Třetí místo získala obec Stračov z Královéhradeckého kraje.

 

Vítězem ocenění Oranžová stuha pro rok 2022 se stala obec Mažice z Jihočeského kraje. Pro zajímavost, jedná o nejmenšího finalistu letošní Oranžové stuhy s 127 obyvateli. Obec získává finanční odměnu, respektive dotaci, ve výši 900 000 Kč.

Druhé místo a finanční odměnu, respektive dotaci, ve výši 800 000 Kč získala obec Sudoměřice z Jihomoravského kraje

Třetí místo patří obci Stračov z Královéhradeckého kraje. Obec získává finanční odměnu, respektive dotaci ve výši 700 000 Kč.

Finalisty celostátního kola Oranžové stuhy ČR roku 2022 byli (v abecedním pořadí) tyto obce:

Obec Děpoltovice z Karlovarského kraje; město Loštice z Olomouckého kraje; obec Nová Ves u Nového Města na Moravě z kraje Vysočina a obec Slatina z Ústeckého kraje. Všichni finalisté získávají odměnu, respektive dotaci, ve výši 600 000 Kč.

Slavnostní vyhlášení 14. ročníku Oranžové stuhy ČR proběhlo v Hlavním sále Valdštejnského paláce, sídle Senátu Parlamentu ČR za hudebního doprovodu početného Klubu mladých trubačů Českomoravské myslivecké jednoty.

Knihovna roku 2022.

Vyhlášení proběhlo v Zrcadlové kapli Klementina 4. 10. 2022.

Kategorii "základní knihovna"

Hlavní cenu a částku 70 000 získala

Místní veřejná knihovna v Praze Dolních Chabrech

Kraj: Hlavní město Praha

 

Zvláštní ocenění a diplom v kategorii "základní knihovna" získaly:

Knihovna Smrčná

Kraj Vysočina

 

Knihovna městyse Choltice

Pardubický kraj

 

Kategorie "významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb"

Hlavní cenu a částku 70 000 Kč získala:

Národní knihovna ČR

 

ENTENTE FLORALE EUROPE

Obec Dobrochov z Olomouckého kraje získala zlatou medaili v soutěži Entente Florale Europe - Evropská kvetoucí sídla. Dne 24. září 2022 byly v maďarském Balatonfüred vyhlášeny letošní ceny v evropské soutěži  Entente Florale Europe (EFE). Za Českou republiku se soutěžního klání zúčastnila obec Dobrochov z Olomouckého kraje a přivezla si zlatou medaili.

Českým organizátorem mezinárodní soutěže Entente Florale Europe – Evropská kvetoucí sídla je Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. (SZKT), garantem české účasti a podporovatelem soutěže je Ministerstvo životního prostředí. Předsednictvo SPOV OK gratuluje panu starostovi Miloslavu Křížovi i všem jejím obyvatelům.

 


Autor: Josef Londa Publikováno 9. 11. 2022 12:03

Národní konference venkov 2023 - Frýdlant nad Ostravicí.

Dobrý den všem,

dovoluji si vám oznámit, že nabídka SPOV ČR na pořádání a organizaci NKV 2023 v Moravskoslezském kraji byla vybrána, jako nejlepší. NKV se uskuteční v termínu 16. - 18. května 2023 ve Frýdlantu nad Ostravicí. V příloze naleznete program konference.

S pozdravem

PaedDr. Věra Libichová

výkonná tajemnice SPOV ČR

mobil: 602 356 375

Příloha:

1. Konference Venkov_příprava_VL_21_10_fin.docx 


Autor: Josef Londa Publikováno 9. 11. 2022 11:52

Pozvání na výstaviště "Země živitelka" v Českých Budějovicích.

Dobrý den,

dovolujeme si Vás tímto pozvat na seminář, který pořádá předsedkyně SPOV ČR paní Veronika Vrecionová, poslankyně EP, ve spolupráci se SPOV ČR, jako akci doprovodného programu výstavy Země živitelka v pátek 26. srpna 2022 od 9,30 hod v 1. patře pavilonu "Z" na Výstavišti v Českých Budějovicích. Na semináři pod názvem "Společná zemědělská politika a český venkov"  přivítáme všechny zájemce z řad zemědělské veřejnosti, zástupců obcí, ale i široké veřejnosti. Občerstvení je zajištěno.  Účast na semináři je bezplatná.

Spolek pro obnovu venkova bude prezentovat svoji činnost po celou dobu konání výstavy také ve stánku Celostátní sítě pro venkov a partnerů v pavilonu T1.

Těšíme se na Vaši účast.

S pozdravem

 

PaedDr. Věra Libichová
výkonná tajemnice SPOV ČR
mobil: 602 356 375

 

Příloha:

SZP_český_venkov_26_08_22.pdf


Autor: Josef Londa Publikováno 16. 8. 2022 11:41