Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Informace a dokumenty > Aktuality

Aktuality


 

 

Štítky:

Výroční zpráva SPOV OK za rok 2021

  1. Výroční zpráva SPOV OK za rok 2021 - Výroční zpráva SPOV OK 2021.pdf
  2. Návrh rozpočtu na rok 2022 - Rozpočet na rok 2022.pdf
  3. Návrh plánu práce na rok 2022 - Plán činnosti na rok 2022.pdf

Autor: Josef Londa Publikováno 22. 4. 2022 23:15

Možnost zapojení do 2. ročníku soutěže Best Tourism Villages.

 

UNWTO informuje o letos již 2. ročníku soutěže Best Tourism Villages. Tato soutěž si klade za cíl ocenit vesnice, které jsou zářným příkladem destinace venkovského turismu s přírodními a kulturními hodnotami, které propagují a zachovávají hodnoty, produkty a životní styl založené na respektu ke komunitě, a kladou důraz na udržitelnost ve všech jejích aspektech – ekonomickém, společenském a environmentálním. Oceněné vesnice mají také cílit na takový cestovní ruch, který bude hybatelem pozitivní přeměny, rozvoje venkova a přinášet výhody pro místní komunity.

Za každý členský stát UWNTO lze podat maximálně 3 přihlášky, tzn. 3 vesnice. Více podrobností o soutěži naleznete v přílohách.

Ráda bych Vám nabídla možnost zapojení do této soutěže a spolupráci s UWNTO na projektu. Pokud byste měli zájem můžeme se dohodnout na dalších detailech komunikace s UNWTO a způsobu přihlášení.

Přeji příjemný den a jsem s pozdravem

Hana Nedbal

 

Ing. Hana Nedbal
Odbor cestovního ruchu
 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel.: +420 234 154 186
mobil: +420 731 628 391
e-mail: hana.nedbal@mmr.cz
www.mmr.cz

 

Od: Nina Kusar <nkusar@unwto.org>
Odesláno: úterý 29. března 2022 10:22
Komu: Nedbal Hana <Hana.Nedbal@mmr.cz>
Kopie: Alessandra Priante <apriante@unwto.org>; RDEU <rdeu@unwto.org>; madrid@embassy.mzv.cz
Předmět: Best Tourism Villages by UNWTO - 2022 edition

 

Dear Hana,

We hope this e-mail finds you very well.

We kindly refer to the enclosed Note Verbale regarding the launch of the 2nd edition of Best Tourism Villages by UNWTO initiative (2022) in the framework of the Organization’s activities to advance the role of tourism as a tool for rural development.

Kindly recall that the Call for Applications is open until 28 June 2022 (23:59 CEST) and each Member State can submit a maximum of three applications.  

We are currently scheduling an online session to further provide you with relevant information on the Best Tourism Villages by UNWTO 2022 edition to answer possible questions on the requirements and logistics for submitting your application(s). Further details on this session (date and time, link to connect, etc.) will be communicated shortly.

 

We are excited about this second edition of Best Tourism Villages by UNWTO and we very much look forward to receiving your applications.

 

Best regards,

Nina

 

 

Nina Kušar
Project Specialist
Regional Department for Europe
nkusar@unwto.org

 

World Tourism Organization (UNWTO)
A Specialized Agency of the United Nations

C/ Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid, Spain

Tel: +34 91 567 81 00 Fax: +34 91 571 37 33

www.unwto.org/europe

 

 Přílohy:

  1. 220322 - Best Tourism Villages - En.pdf
  2. NV_BTV_2022.pdf

 


Autor: Josef Londa Publikováno 18. 4. 2022 18:03

Pozvánka na Valnou hromadu SPOV OK dne 26.4. 2022 v Čelechovicích na Hané.

Vážení členové SPOV OK, přátelé venkova,

v příloze Vám zasílám pozvánku na jednání Valné hromady Spolku pro obnovu venkova Olomouckého kraje, která se koná dne 26.4.2022 od 09:30 hod. v sokolovně obce Čelechovice na Hané.

Srdečně Vás zveme a budeme rádi, pokud si najdete prostor ve Vašem náročném pracovním programu na setkání a vzájemnou diskusi. V případě, že se nemůžete zúčastnit osobně, prosím o zaslání plné moci, aby byla VH usnášení schopná (nejlépe když plnou moc udělíte předsedovi SPOV OK). Vaši účast, prosím, potvrďte návratkou na email: spovok@spovok.cz, nebo telefonicky na: 724 191 893.

S pozdravem

Jiří Řezníček

předseda SPOV OK
starosta obce Tučín "Vesnice roku 2009"
Tučín 127, 751 16

www.tucin.cz
mobil: +420 732 876 307

Přílohy:

1. Pozvánka na VH SPOV OK 2022.pdf

2. Návratka VH_26.4.2022.doc

3. Plná moc_VH 26.4.2022.doc 


Autor: Josef Londa Publikováno 25. 3. 2022 19:30

Informace o uskutečněném motivačním semináři k SVR 2022 v Příkazech dne 16.3. 2022.

Vážení členové SPOV OK,
pro ty kteří se nemohli zúčastnit motivačního semináře k soutěži Vesnice roku 2022, pořádaného SPOV OK ve spolupráci s CSV dne 16.3.2022 v Příkazech, jsme umístili na web obsah PowerPiont prezentaci s informacemi k této soutěži (Informace k SVR 2022). Dále je také přiložena prezentace s návodem jak vhodně připravit podklady pro představení obce před hodnotitelskou komisí s názvem "Úspěšné prezentace".

Přílohy:

  1. Informace k SVR 2022.pptx
  2. Úspěšné prezentace_ Václav Strnadel.pdf

Autor: Josef Londa Publikováno 22. 3. 2022 21:03

Pozvánka na Den malých obcí v Olomouci.

Jarní Dny malých obcí v letošním roce 2022 se uskuteční 5. dubna na Výstavišti Flora Olomouc.  

Přihlášení viz níže uvedená registrace: 

www.denmalychobci.cz 

V programovém bloku MMR se seznámíme s novými cíli a přístupy v oblasti místního rozvoje, aktuální situací rekodifikace stavebního práva, s principy a zásadami nového programového období EU i s podporou obcí z evropských i národních fondů.

Ivan Bartoš, ministr; Zdeněk Semorád, náměstek ministra

Blok Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže bude zaměřen na zadávání veřejných zakázek a problematiku narušení hospodářské soutěže z pohledu obcí. Vymezení předmětu

zakázky má nejvyšší potenciál pro případné narušení hospodářské soutěže, v rámci prezentace zazní tipy, na co se při zpracovávání zadávacích podmínek zaměřit, jak ověřovat situaci na trhu atp.

Markéta Dlouhá, místopředsedkyně ÚOHS

V oblasti životního prostředí budou představeny projekty podporované ze SFŽP v boji proti suchu, při zadržování vody v krajině a v odpadovém hospodářství. Samostatná pozornost bude věnována programům elektromobility v obcích.

Petr Valdman, ředitel SFŽP

Blok Ministerstva financí zhodnotí hospodaření obcí za minulé období, financování územních rozpočtů v roce 2022 a možné změny rozpočtového určení daní.

V samostatné části budou uvedeny možnosti a potenciál využití daně z nemovitých věcí pro zvýšení příjmů obcí.

Miroslav Matej, ředitel odboru MF ČR; Gabriela Kukalová, ČZU

Programová část Ministerstva vnitra seznámí s aktivitami MV ve vztahu k obcím, přípravou podzimních komunálních voleb, aktuálními problémy veřejné správy a s poznatky z dozoru a kontroly nad samosprávnou činností obcí

Petr Vokáč, náměstek ministra, Miroslav Veselý, ředitel odboru MV ČR

 V rámci diskuze vystoupí zástupci Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR

 a Spolku pro obnovu venkova ČR.

 Registrace: www.denmalychobci.cz

 

  Příloha: 55. DMO info.docx


Autor: Josef Londa Publikováno 15. 3. 2022 12:51

Motivační seminář k soutěži Vesnice roku 2022.

Vyhlašovatelé a spoluvyhlašovatelé soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova ve spolupráci s finalisty soutěže Vás srdečně zvou na motivační semináře Vesnice roku 2022 v Programu obnovy venkova.
Termíny a místa konání:
29. března, úterý Bělotín, okr. Přerov, Olomoucký kraj
Hudební sál ZŠ Bělotín čp. 2
(registrace viz níže uvedená pozvánka v příloze do 25. března)
Z kapacitních důvodů prosíme o registraci maximálně 2 zástupců za obec.
Program:
09:30 – 10:00 Prezence účastníků
10:00 – 10:15 Zahájení
10:15 – 12:30 Organizace soutěže Vesnice roku 2022
Prezentace hodnocených oblastí, resp. udělovaných ocenění (Modrá stuha, Bílá stuha, Oranžová stuha, Zelená stuha, knihovny a informační technologie obce atd.)
12:30 – 13:30 Diskuze, ukončení, oběd
13:30 – 14:30 Prohlídka obce
Poznámka:
Mimo výše uvedených motivačních seminářů jsou partnery soutěže také pořádány tematické semináře k soutěži Vesnice roku. Bližší informace naleznete zde: http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/

Vyhlašovatelé soutěže: Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR.
Spoluvyhlašovatelé soutěže: Kancelář prezidenta republiky, Asociace krajů ČR, Ministerstvo kultury, Ministerstvo životního prostředí, Sdružení místních samospráv ČR, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků
a informačních pracovníků.

Příloha:

Pozvanka_motivacni_seminare_VR_Bělotín.pdf


Autor: Josef Londa Publikováno 4. 3. 2022 16:32

Soutěž "Vesnice roku 2022" - podpis podmínek soutěže.

Soutěž Vesnice roku 2022 byla po 2 letech opět vyhlášena. K vyhlášení a podpisu podmínek soutěže došlo v reprezentativních prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR viz videozáznam:

https://www.youtube.com/watch?v=e9Wo4-09d4Q

 


Autor: Josef Londa Publikováno 2. 3. 2022 9:49

Soutěž "Vesnice roku 2022" vyhlášena.

Včera byly v Poslanecké sněmovně ČR za účasti všech vyhlašovatelů vyhlášeny podmínky soutěže "Vesnice roku 2022" a tím je soutěž po dvouleté odmlce oficiálně vyhlášená. Přihlášky lze zasílat do 29.4.2022.

Viz pokyny v přílohách:

1. Podmínky_SVR_2022_podepsané.pdf

2. Charakteristika_SVR_2022.pdf


Autor: Josef Londa Publikováno 25. 2. 2022 9:32

Pozvánka na seminář „Vesnice roku 2022 - cesta za stuhou.

Vážená paní starostko/vážený pane starosto,

dovolte mi abych Vás pozval na motivační seminář k soutěží Vesnice roku, který pořádá Celostátní síť pro venkov Olomouckého kraje a Spolek pro obnovu venkova Olomouckého kraje.

Seminář „Vesnice roku 2022 - cesta za stuhou“ se bude konat 16.3.2022 od 8:30-14:30 v Příkazech (v zasedací místnosti v areálu ZD Unčovice, středisko Příkazy).

Na semináři budete seznámeni s podmínkami soutěže Vesnice roku 2022, se zvláštním důrazem na ocenění Oranžová stuha, které se uděluje za spolupráci obce a zemědělských subjektů. Prezentující se s Vámi podělí o zkušenosti a postřehy ze soutěže, ať už z pohledu vyhlašovatelů, starostů obcí, zástupců zemědělských subjektů nebo třeba dlouholetého člena hodnotitelské komise. Také Vám bude blíže představena konkrétní spolupráce obce a zemědělského subjektu přímo v místě konání semináře.
„Prezentace na konferenci, kde je třeba rychle vyvolat zájem publika. Ale také reporting nebo komunikace řešení náročným kolegům. Přesvědčit veřejnost, že řešení vašeho týmu je to pravé. Své nápady, myšlenky a postoje prezentujeme každý den. Workshop Úspěšné prezentace vám ukáže, jak na to.“
Součástí akce bude cca 2 hodinový workshop „ Jak úspěšně prezentovat obec“, který bude zaměřený na techniky vyvolání zájmu, atraktivní úvod, zvyšování motivace publika, sebevědomou komunikace, příběh – nejúčinnější nástroj v komunikaci. Workshopem Vás provede pan Václav Strnadel ze společnosti Azteka, který se více než 20 let se zabývá osobním rozvojem, komunikací a týmovou spoluprací.
Věříme, že nové poznatky a zkušenosti z workshopu Vám pomohou při prezentaci obce nejen v soutěži Vesnice roku, ale naleznou uplatnění i v jiných oblastech Vaší práce.

Bližší informace o semináři naleznete v pozvánce, která je přílohou tohoto emailu.

Na akci se prosím registrujte do 10.3.2022 v odkazu v pozvánce nebo zde: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=YukNfNq8kESZH7lxr-Ye2dwCz0xxu-1NuD5HY8SKPlZUNUE1UjFBQ08yRFJOUFIzUEhSUDQyS1dCOC4u


V případě, že se nebudete moci účastnit, informujte nás prosím:

starosta.tucin@seznam.cz nebo marketa.bezouskova@szif.cz

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na setkání s Vámi.

Příloha:

Pozvánka -Vesnice roku 2022-cesta za stuhou.pdf


S pozdravem

Jiří Řezníček
Předseda SPOV OK
starosta obce Tučín "Vesnice roku 2009"
Tučín 127, 751 16
www.tucin.cz
mobil: +420732876307

a

Ing. Markéta Bezoušková
Krajský koordinátor CSV
Regionální odbor Olomouc

Státní zemědělský intervenční fond
RO Olomouc, Blanická 1, 779 00 Olomouc
M: +420 730 526 791
E: marketa.bezouskova@szif.cz

W: https://www.szif.cz/cs/venkov
Fb: www.facebook.com/Celostatnisitprovenkov


Autor: Josef Londa Publikováno 21. 2. 2022 12:07

Pozvánka „XXII. KONFERENCE POZEMKOVÝCH ÚPRAV 2022“

Vážení přátelé,

ještě jednou připomínám, že Konference pozemkových úprav se koná v termínu 12. - 13.4. 2022. Chcete-li být včas na zahájení konference, je možné si objednat ubytování již od 11.4. 2022.

Dovolila jsem si vám připravit malý "manuál", jak postupovat při objednání ubytování v hotelu OREA Resort Sklář Harrachov (v příloze).

Protože je ubytování (a cena za ubytování) prozatím blokováno pro účastníky konference, jiným způsobem se objednat nemůžete. Tedy jedině přes www.spucr.cz

Dovoluji si vás tímto požádat, abyste mně na tento e-mail: spov.veronika@seznam.cz, poslali zprávu, že se konference zúčastníte a máte rezervaci ubytování.

Registrace na konferenci zatím není spuštěna, až tento okamžik nastane, dám vám včas vědět a popíši opět jakým způsobem se budete registrovat (je důležité pak označit, že budete účastníky za SPOV ČR, měli bychom mít 25 účastníků). Za členy SPOV ČR hradíme společenský večer.

Těšíme se na vás.

S pozdravem

PaedDr. Věra Libichová
výkonná tajemnice SPOV ČR
mobil: 602 356 375

Přílohy:

1. Konference PÚ 2022_pozvánka.pdf

2. Konference PÚ Objednání ubytování.docx

 


Autor: Josef Londa Publikováno 14. 2. 2022 14:20