Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Informace a dokumenty > Aktuality

Aktuality


 

 

Štítky:


Pozvánka

Dne 6. června 2012 se koná akce PODOBY VENKOVA V OLOMOUCKÉM KRAJI podrobnosti viz pozvánka.

Konference_VenkovOK_predb_program- posledni verze[1].doc


Publikováno 6. 6. 2012 8:30

Pracovní setkání mikroregionů Olomouckého kraje

Datum konání: 21. 6. 2012

Ve čtvrtek 21. června se již po čtrnácté koná tradiční setkání představitelů mikroregionů s Olomouckým krajem. Akce je pořádána v rámci krajského projektu „Příprava Olomouckého kraje na kohezní politiku EU 2014+“, financovaného z Regionálního operačního programu. Za Olomoucký kraj budou přítomni náměstek hejtmana pro regionální rozvoj, životní prostředí a zemědělství Pavel Horák a náměstek hejtmana zodpovědný za školství Pavel Sekanina. Místem setkání bude město Plumlov. Na akci se představí nejen spolupořadatelé – Olomoucký kraj a Mikroregion Plumlovsko, ale také Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, Povodí Moravy nebo Zámek Plumlov. Hlavním tématem setkání je diskuze o budoucí podobě kohezní politiky Evropské unie po roce 2013. Viz pozvánka.

Více informací o akci získáte u Ing. Leony Valovičové, projektové manažerky projektu Příprava Olomouckého kraje na kohezní politiku EU 2014+, tel.: 585 508 236, e-mail: l.valovicova@kr-olomoucky.cz.

pozvanka_Plumlov_21_6_2012.pdf


Publikováno 6. 6. 2012 8:21

Valná hromada 2012 se uskuteční v Kralicích na Hané

Z rozhodnutí předsednictva SPOV OK a v souladu se stanovami se uskuteční dne 16.2.2012 Valná hromada Spolku pro obnovu venkova Olomouckého kraje. Valná hromada proběhne v obci Kralice na Hané od 10:00 hodin. Více informací naleznete v pozvánce, která je ke stažení v příloze.
Z organizačních důvodů žádáme všechny členy spolku a pozvané hosty o včasné zaslání přiložené návratky.

Pozvanka na VH OK 2012[2].doc


Publikováno 9. 2. 2012 15:43

Spolek pro obnovu venkova Olomouckého kraje zvolil nového předsedu

Datum konání: 22. 3. 2011

Spolek pro obnovu venkova Olomouckého kraje má nového předsedu – na volební valné hromadě v Ústí na Hranicku se jím stal Leoš Hannig, starosta obce Vápenná na Jesenicku, který je zároveň krajským zastupitelem.
Místopředsedy Spolku jsou starosta Tučína (Vesnice roku ČR 2009) Jiří Rezníček, který je také předsedou mikroregionu Pobečví a starostka Náměště na Hané Marta Husičková, která je předsedkyní MAS Regionu Haná.
SPOV hodlá v nejbližší době prosazovat posílení rozpočtu krajského Programu obnovy venkova na 60 milionů korun a doporučuje hledat úspory např. v rozpočtu organizace krajského úřadu. Navrhuje zvýšení výše podílu dotace v POV OK na 60 procent a také, aby nynější oblast podpory zaměřená na mikroregiony nebyla pouze investiční. Spolek dále žádá, aby výběrová kritéria POV od roku 2012 zohledňovala kvalitu projektů a zrušila se kritéria, která předem diskriminují určité typy obcí podle úspěšnosti/neúspěšnosti žadatele v minulých letech.
Spolek se na valné hromadě dále vyslovil pro zjednodušení agendy při uzavírání dohod
o vytvoření míst v rámci veřejně prospěšných prací a patřičnou úpravu zákona o zaměstnanosti. V této věci hodlá vyjednávat i s poslanci.
Dalšími členy jedenáctičlenného předsednictva na období 2011-2014 jsou František Winter, místostarosta Hanušovic, předseda MAS Horní Pomoraví a předseda Národní sítě MAS ČR; Miluše Stržínková, starostka obce Rouské (Vesnice roku OK 2007) a předsedkyně mikroregionu Záhoran; Pavel Kolář, starosta Kralic na Hané a předseda mikroregionu Prostějov venkov; Zdeněk Lév, místostarosta Stříteže nad Ludinou (Vesnice roku OK 2006); Karel Stojan, ředitel Krajské agentury pro zemědělství a venkov Olomouc; Jaroslav Brzák, manažer MAS Regionu Haná a ředitel Školy obnovy venkova Olomouckého kraje; Tomáš Šulák, starosta obce Veselíčko, předseda mikroregionu Lipensko a předseda MAS – Partnerství Moštěnka a Marcela Harnová, dosavadní tajemnice SPOV ČR, která v této pozici letos končí.
Předsedou revizní komise byl zvolen starosta Krumsína Jaroslav Střelák, který je předsedou mikroregionu Plumlovsko, dále starosta Císařova Alois Ševeček a starosta Ústí Libor Vykopal.
Volební valná hromada se uskutečnila 10. března 2011 v obci Ústí na Hranicku. Akce se zúčastnil 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje Michael Fischer.


Publikováno 22. 3. 2011 6:33

Z Valné hromady SPOV OK

Datum konání: 19. 7. 2010

Spolek Olomouckého kraje pozval na valnou hromadu na Bouzov i nečlenské obce. Účast byla vysoká

Téměř sto zástupců obcí a neziskových organizací z Olomouckého kraje se zúčastnilo valné hromady SPOV OK v Hotelu Bouzov. Spolek si nejprve ve změně statutu odsouhlasil čtyřleté volební období a závazek, že program jednání, zápisy a usnesení bude zveřejňovat na www stránkách SPOV OK www.spovok.cz .
Všechny přítomné přivítal starosta Bouzova Zdeněk Foltýn. Předseda Spolku Otakar Hlaváč prezentoval výroční zprávu. Starosta Stříteže nad Ludinou na Hranicku Zdenek Lév seznámil přítomné s plánem práce na rok 2010.
Tomáš Šulák přednesl návrh plánu na podporu venkovských regionů střední Moravy (návrh byl předložen Krajským sdružením NS MAS):
a) PRV: změna – podpořit více menších projektů ve III. ose
b) ROP: zvážit, zda je možné rozdělit část alokace pro venkov prostřednictvím metody LEADER
c) POV OK: Není zatím řešeno navýšení alokace v rámci POV OK, zavést dotační titul č. 4, který by byl využit formou metody LEADER
d) Podpora MAS jako rozvojových agentur regionu ze strany KÚOK, vyčlenit cca 4 miliony Kč z rozpočtu OK na financování projektů MAS mimo Leader a na propagaci regionů Olomouckého kraje
Výše zmíněnými body by se mělo předsednictvo zabývat na nejbližším jednání 3. května.
Karel Stojan doporučil, aby se problematikou včelařů v rámci projednávání plánu práce předsednictvo rovněž zabývalo.
V diskusi dále vystoupil náměstek hejtmana Pavel Horák (KDU-ČSL), který podtrhl význam SPOV, význam MAS (nový pohled na problematiku venkova). Zmínil se o celkovém zkrácení financí o 10%, úpravě kritérií POV i mnohonásobném převisu v aktuální výzvě ROP pro venkov.
Dalším vystupujícím byla MUDr. Jitka Chalánková (TOP 09), která uvedla, že vždy spolupracovala dobře se SPOV OK a v případě svého zvolení do PS ČR bude podporovat spravedlivější přerozdělování daní. Podporu venkovu deklarovat také nynější poslanec Jiří Krátký (ČSSD).
Předseda celostátního Spolku Eduard Kavala hovořil na tato témata:
1) podpora prohloubení duchovního a společenského života na venkově
2) propagace obnovy a rozvoje venkova
3) vytváření podmínek pro spolupráci při obnově a rozvoji venkova
4) podílet se na vytváření a rozvíjení podpory venkovského života a hájení jeho základních principů.
Starostka Marta Husičková informovala o činnosti ŠOV OK za rok 2009 a plánovaných akcích v roce 2010. Jana Římská (MMR) informovala přítomné o soutěži Vesnice roku 2010. Josef Londa (KÚOK) podal rovněž informace o Vesnici roku 2010. Karel Stojan (KAZV OK) informoval o Celostátní síti pro venkov a jejích partnerech. Tomáš Šulák podal informace o projektech spolupráce mezi MAS v kraji. Starosta Litovle V. Grézl prezentoval Mikroregion Litovelsko, do kterého patří i hostitelská obec Bouzov. Marta Novotná (KÚOK) pozvala všechny přítomné na setkání mikroregionů do obce Tučín.
Ze zápisu z jednání TSu


Publikováno 19. 7. 2010 9:11

V Olomouckém kraji se venkovské obce vzdělávaly v oblasti péče o dřeviny

Škola obnovy venkova olomouckého kraje připravila pro venkovské obec v olomouckém kraji zajímavý seminář na téma „Péče o dřeviny v urbanizované krajině“. Uskutečnil se dne 27.5.2010 v Náměšti na Hané, kde se účastníci dozvěděli jak teoretické základy, tak řadu praktických postupů a principů včetně praktických ukázek rozpoznávání vitality a poškození dřevin přímo v terénu – v zámeckém parku v Náměšti na Hané. Lektory byli David Hora a Ladislav Kejha ze Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, zkušení certifikovaní arboristé.
Na semináři se probírala témata jako rozpoznání stromů ohrožujících provozní bezpečnost, stromy při výstavbě a investiční činnosti, nové výsadby stromů – správné technologie, a především péče o stromy v praxi – řezy a ošetření stromů. Účastnící úroveň semináře hodnotili velmi kladně a vyslovili potřebu konání podobných seminářů pro oblast péče o zeleň. Proto bude Škola obnovy venkova Olomouckého kraje v podobných akcích i nadále pokračovat.


Publikováno 22. 6. 2010 6:22

Předsednictvo - pozvánka na jednání

Jednání předsednictva SPOV OK po valné hromadě se uskuteční v pondělí 3. Května 2010 od 14.00 hod v zasedací místnosti Ministerstva zemědělství, Blanicá 1 Olomouc. Na programu bude projednání závěrů a usnesení z Valné hromady, konané dne 7.4.2010 v obci Bouzov.


Publikováno 3. 5. 2010 12:20

Seminář Péče o dřeviny ve venkovských sídlech

Škola obnovy venpova olomouckého kraje si dovoluje pozvat starosty či zástupce venkovských obcí na odborný seminář zabývající se péčí o dřeviny v obcích. Seminář se uskuteční ve čtvrtek, 27. května 2010, od 9:00 do 17:00 hodin, v prostoru sálu v Náměšti na Hané, poté proběhne krátká exkurze v terénu s názornými praktickými ukázkami.

V péči o zeleň, zejména pak o dřeviny v našich venkovských sídlech, došlo v posledních 10 letech k výraznému zlepšení zájmu ze strany obecních úřadů. Místní samosprávy péči věnují stále větší pozornost. Bohužel se však stále a opakovaně setkáváme se základními chybami při řezu dřevin či při jejich výsadbách. Toto školení, přednesené zkušenými evropsky certifikovanými specialisty – arboristy, by mělo poloprofesionální veřejnost z řad starostů obcí seznámit s nejčastějšími problémy při údržbě zeleně na obcích, na názorných příkladech ukázat správné i špatné postupy a technologie. Účastníci obdrží tištěné materiály – včetně plakátů s názornými schématy řezů a obsáhlou publikaci nabitou informacemi o problematice péče o dřeviny v sídlech.

V případě zájmu o seminář zašlete přihlášku na adresu: skola.venkov@seznam.cz
Více informací v přiložené pozvánce.

Pozvánka s návratkou - seminář péče o dřeviny


Publikováno 3. 5. 2010 12:13

Valná hromada SPOV OK 2010 v obci Bouzov

Z rozhodnutí předsewdnictva SPOV OK a v souladu se stanovami se uskuteční dne 7.4.2010 Valná hromada Spolku pro obnovu venkova Olomouckého kraje. Valná hromada proběhne v obci Bouzov od 10:00 hodin. Více informací naleznete v pozvánce, která je ke stažení v sekci dokumenty.
Z organizačních důvodů žádáme všechny členy spolku a pozvané hosty o včasné zaslání přiložené návratky.

Pozvánka s návratku zde


Publikováno 16. 3. 2010 9:55

Slavnostní vyhlášení soutěže Vesnice roku ČR

Datum konání: 7. 10. 2009

Dne 23. října se v Tučíně, Vesnici roku 2009 České republiky, uskuteční slavnostní vyhlášení vítěze tohoto ročníku soutěže. V letošním roce Olomoucký kraj zaznamenal významný úspěch, kdy obec Tučín, okres Přerov, se stala absolutním vítězem v rámci celé České republiky. Slavnostního vyhodnocení se budou účastnit významní hosté a soutěžící z celé ČR. Účast na slavnostním vyhodnocení je třeba potvrdit na základě zaslané pozvánky.


Publikováno 7. 10. 2009 12:51