Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Informace a dokumenty > Aktuality

Aktuality


 

 

Štítky:

1 6 11 14 16 Starší

Předsednictvo - pozvánka na jednání

Jednání předsednictva SPOV OK po valné hromadě se uskuteční v pondělí 3. Května 2010 od 14.00 hod v zasedací místnosti Ministerstva zemědělství, Blanicá 1 Olomouc. Na programu bude projednání závěrů a usnesení z Valné hromady, konané dne 7.4.2010 v obci Bouzov.


Publikováno 3. 5. 2010 12:20

Seminář Péče o dřeviny ve venkovských sídlech

Škola obnovy venpova olomouckého kraje si dovoluje pozvat starosty či zástupce venkovských obcí na odborný seminář zabývající se péčí o dřeviny v obcích. Seminář se uskuteční ve čtvrtek, 27. května 2010, od 9:00 do 17:00 hodin, v prostoru sálu v Náměšti na Hané, poté proběhne krátká exkurze v terénu s názornými praktickými ukázkami.

V péči o zeleň, zejména pak o dřeviny v našich venkovských sídlech, došlo v posledních 10 letech k výraznému zlepšení zájmu ze strany obecních úřadů. Místní samosprávy péči věnují stále větší pozornost. Bohužel se však stále a opakovaně setkáváme se základními chybami při řezu dřevin či při jejich výsadbách. Toto školení, přednesené zkušenými evropsky certifikovanými specialisty – arboristy, by mělo poloprofesionální veřejnost z řad starostů obcí seznámit s nejčastějšími problémy při údržbě zeleně na obcích, na názorných příkladech ukázat správné i špatné postupy a technologie. Účastníci obdrží tištěné materiály – včetně plakátů s názornými schématy řezů a obsáhlou publikaci nabitou informacemi o problematice péče o dřeviny v sídlech.

V případě zájmu o seminář zašlete přihlášku na adresu: skola.venkov@seznam.cz
Více informací v přiložené pozvánce.

Pozvánka s návratkou - seminář péče o dřeviny


Publikováno 3. 5. 2010 12:13

Valná hromada SPOV OK 2010 v obci Bouzov

Z rozhodnutí předsewdnictva SPOV OK a v souladu se stanovami se uskuteční dne 7.4.2010 Valná hromada Spolku pro obnovu venkova Olomouckého kraje. Valná hromada proběhne v obci Bouzov od 10:00 hodin. Více informací naleznete v pozvánce, která je ke stažení v sekci dokumenty.
Z organizačních důvodů žádáme všechny členy spolku a pozvané hosty o včasné zaslání přiložené návratky.

Pozvánka s návratku zde


Publikováno 16. 3. 2010 9:55

Slavnostní vyhlášení soutěže Vesnice roku ČR

Datum konání: 7. 10. 2009

Dne 23. října se v Tučíně, Vesnici roku 2009 České republiky, uskuteční slavnostní vyhlášení vítěze tohoto ročníku soutěže. V letošním roce Olomoucký kraj zaznamenal významný úspěch, kdy obec Tučín, okres Přerov, se stala absolutním vítězem v rámci celé České republiky. Slavnostního vyhodnocení se budou účastnit významní hosté a soutěžící z celé ČR. Účast na slavnostním vyhodnocení je třeba potvrdit na základě zaslané pozvánky.


Publikováno 7. 10. 2009 12:51

Den malých obcí

Datum konání: 7. 10. 2009

Den malých obcí je setkání starostů obcí s čelnými představiteli jednotlivých ministerstev,
poslanci a dalšími odborníky nad aktuálními problémy malých obcí zejména
z oblasti financování, dopravní obslužnosti, dotační politiky a dalších. Den malých
obcí se koná dvakrát do roka, vždy na jaře a na podzim v Praze a ve Vyškově.

Termín a místo konání
3. 11. 2009 (úterý) – Vyškov, Dědická 29a; Posádkový dům Armády
Začátek v 9.00 hod.

Hlavní témata
– Podpůrné programy – sociální byty (MMR)
– Program rozvoje venkova – 8. výzva (MZe)
– Aktuální problémy financování územních rozpočtů (MF)
– Operační program Životní prostředí (SFŽP)
– Elektronizace a aktuální problémy veřejné správy (MV)

Pořadatelé
Komora obcí SMO ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Spolek pro obnovu venkova,
časopis Obec a finance, Triada, spol. s r. o., sdružení Český zavináč


Publikováno 7. 10. 2009 12:45

1 6 11 14 16 Starší