Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Informace a dokumenty > Aktuality > Z Valné hromady SPOV OK

Z Valné hromady SPOV OKDatum konání:
19.7.2010

Spolek Olomouckého kraje pozval na valnou hromadu na Bouzov i nečlenské obce. Účast byla vysoká

Téměř sto zástupců obcí a neziskových organizací z Olomouckého kraje se zúčastnilo valné hromady SPOV OK v Hotelu Bouzov. Spolek si nejprve ve změně statutu odsouhlasil čtyřleté volební období a závazek, že program jednání, zápisy a usnesení bude zveřejňovat na www stránkách SPOV OK www.spovok.cz .
Všechny přítomné přivítal starosta Bouzova Zdeněk Foltýn. Předseda Spolku Otakar Hlaváč prezentoval výroční zprávu. Starosta Stříteže nad Ludinou na Hranicku Zdenek Lév seznámil přítomné s plánem práce na rok 2010.
Tomáš Šulák přednesl návrh plánu na podporu venkovských regionů střední Moravy (návrh byl předložen Krajským sdružením NS MAS):
a) PRV: změna – podpořit více menších projektů ve III. ose
b) ROP: zvážit, zda je možné rozdělit část alokace pro venkov prostřednictvím metody LEADER
c) POV OK: Není zatím řešeno navýšení alokace v rámci POV OK, zavést dotační titul č. 4, který by byl využit formou metody LEADER
d) Podpora MAS jako rozvojových agentur regionu ze strany KÚOK, vyčlenit cca 4 miliony Kč z rozpočtu OK na financování projektů MAS mimo Leader a na propagaci regionů Olomouckého kraje
Výše zmíněnými body by se mělo předsednictvo zabývat na nejbližším jednání 3. května.
Karel Stojan doporučil, aby se problematikou včelařů v rámci projednávání plánu práce předsednictvo rovněž zabývalo.
V diskusi dále vystoupil náměstek hejtmana Pavel Horák (KDU-ČSL), který podtrhl význam SPOV, význam MAS (nový pohled na problematiku venkova). Zmínil se o celkovém zkrácení financí o 10%, úpravě kritérií POV i mnohonásobném převisu v aktuální výzvě ROP pro venkov.
Dalším vystupujícím byla MUDr. Jitka Chalánková (TOP 09), která uvedla, že vždy spolupracovala dobře se SPOV OK a v případě svého zvolení do PS ČR bude podporovat spravedlivější přerozdělování daní. Podporu venkovu deklarovat také nynější poslanec Jiří Krátký (ČSSD).
Předseda celostátního Spolku Eduard Kavala hovořil na tato témata:
1) podpora prohloubení duchovního a společenského života na venkově
2) propagace obnovy a rozvoje venkova
3) vytváření podmínek pro spolupráci při obnově a rozvoji venkova
4) podílet se na vytváření a rozvíjení podpory venkovského života a hájení jeho základních principů.
Starostka Marta Husičková informovala o činnosti ŠOV OK za rok 2009 a plánovaných akcích v roce 2010. Jana Římská (MMR) informovala přítomné o soutěži Vesnice roku 2010. Josef Londa (KÚOK) podal rovněž informace o Vesnici roku 2010. Karel Stojan (KAZV OK) informoval o Celostátní síti pro venkov a jejích partnerech. Tomáš Šulák podal informace o projektech spolupráce mezi MAS v kraji. Starosta Litovle V. Grézl prezentoval Mikroregion Litovelsko, do kterého patří i hostitelská obec Bouzov. Marta Novotná (KÚOK) pozvala všechny přítomné na setkání mikroregionů do obce Tučín.
Ze zápisu z jednání TSu