Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Informace a dokumenty > Aktuality > Výzva k zasílání připomínek k POV OK 2021.

Výzva k zasílání připomínek k POV OK 2021.Připomínky k návrhu POV 2021.pdf

Vážení členové SPOV OK, příznivci venkova, vážení starostové,

předsednictvo SPOV OK se na posledním jednání mimo jiné zabývalo přípravou podmínek POV OK pro rok 2021. V souvislosti s podzimními volbami do krajských samospráv bude nutné předložit ještě stávajícím zástupcům kraje nové připomínky nebo návrhy k  POV OK 2021. Od některých starostů jsme již dostali určité návrhy na doplnění nebo změny jako např. je diskutován hlavně DT5, o který není ze strany obcí tak velký požadovaný zájem jak se očekávalo, někteří se spíše přiklání k sestavení nového DT, který by mohl podporovat nákup komunální techniky (tak jak tomu bylo v minulosti) např. podpora nákupu, sekaček, štěpkovačů, traktorků apod. Navrhovány jsou také změny alokací do jednotlivých DT, nebo u oprávněných žadatelů navrhnout změny v počtech obyvatel obcí apod. Také je diskutováno o možné změně ve finanční spoluúčasti, pro menší obce, např. změnit výši alokace z 50% na 80% v podstatě jako kompenzaci za letošní daňový výpadek u obcí.

 

Pro oživení připomínáme letošní podmínky POV OK. V roce 2020 bylo alokováno do POV OK celkem 62 mil. Kč. Program byl sestaven z celkem pěti dotačních titulů:

 

  1. pro Dotační titul č. 1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce byla určena částka 40 000 000 Kč, oprávněný žadatel obec do 1 500 obyv.
  2. pro Dotační titul č. 2 Podpora zpracování územně plánovací dokumentace byla určena částka 1 000 000 Kč, oprávněný žadatel obec do 2 000 obyv.
  3. pro Dotační titul č. 3 Podpora přípravy projektové dokumentace byla určena částka 4 000 000 Kč, oprávněný žadatel obec do 500 obyv.
  4. pro Dotační titul č. 4 Rekonstrukce a oprava kulturních domů byla určena částka 10 000 000 Kč, oprávněný žadatel obec do 1 000 obyv.
  5. pro Dotační titul č. 5 Podpora venkovských prodejen byla určena částka 7 000 000 Kč, oprávněný žadatel obec do 500 obyv. a obec od 501 – 1000 obyv. pro svoje místní části.

            Spoluúčast u všech DT byla 50%.

 

Poslední dotační titul č. 5 nebyl letos dočerpán a nedočerpaná částka ve výši cca 5 mil. Kč byla převedena do DT1, o který je největší zájem.

 

Z důvodů objektivnějšího názoru na úpravu podmínek k nově sestavovanému POV OK pro rok 2021 vás žádáme o zaslání vašich připomínek námětů, změn apod. Vaše podněty následně uspořádáme a předložíme na KÚOK jako většinový názor zástupců obcí v OK.

Vaše připomínky, prosím, zasílejte nejpozději do 24.7.2020 na email: spovok@spovok.cz.

 

 

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

 

Jiří Řezníček

předseda SPOV OK

starosta obce Tučín "Vesnice roku 2009" Tučín 127, 751 16 www.tucin.cz mobil: +420732876307