Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Informace a dokumenty > Aktuality > V Olomouckém kraji máme osobnost venkova 2023

V Olomouckém kraji máme osobnost venkova 2023Spolek pro obnovu venkova Olomouckého kraje se má čím pochlubit, 10. listopadu, loňského roku byl do Síně slávy uveden jako Osobnost venkova 2023 pan Mgr. Eduard Kavala. Nominován byl Svazem měst a obcí ČR, Spolkem pro obnovu venkova ČR, Stálou komisí Senátu pro rozvoj venkova a Sdružením místních samospráv ČR, kteří jsou současně vyhlašovateli tohoto ocenění.

Eduard Kavala je nepřetržitě starostou obce Bělotín od roku 1990, která je od počátku vzniku také členem krajského SPOV Olomouckého kraje, který v loňském roce oslavil dvacáté výročí od svého vzniku. Osobně byl při vzniku Svazu měst a obcí ČR a krátce i místopředsedou Komory obcí, téměř od počátku je ve vedení Spolku pro obnovu venkova ČR, osmnáct let byl jeho předsedou a od roku 2017 je 1. místopředsedou.

Ocenění pana Mgr. Eduarda Kavaly, jehož práce si pro samosprávu, zejména tu menší, velmi vážíme a věříme, že ocenění za celoživotní působení v této oblasti bude vnímáno zejména veřejností velmi pozitivně nejen v rovině osobní, ale i obecně k starostenskému (komunálnímu) profesnímu stavu jako takovému.

Ocenění převzal Eduard Kavala za přítomnosti nejbližší rodiny z rukou předsedy Senátu PČR Miloše Vystrčila, předsedy Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Jiřího Voseckého, za přítomnosti Veroniky Vrecionové, předsedkyně SPOV ČR a poslankyně EP a dalších významných osobností.

Jako prvnímu v roce 2018, bylo uděleno ocenění Osobnost venkova Ing. Jiřímu Vačkářovi, in memoriam, v roce 2019 se této pocty dostalo panu Ing. arch. Janu Florianovi. Ocenění Osobnost venkova bylo za rok 2020 uděleno panu Josefu Bezdíčkovi, v roce 2021 panu Ing. Janu Krumlovi a v roce 2022 panu Mgr. Radko Martínkovi. Mgr Eduard Kavala je první osobnost z Olomouckého kraje, která byla do Síně slávy uvedena.

Na základě dohody s Národním zemědělským muzeem v Praze bude v jeho prostorách věnováno místo pro umístění jeho fotografie spolu s dalšími již dříve oceněnými.

Spolek pro obnovu venkova Olomouckého kraje se může pochlubit i dalšími významnými osobnostmi, které mohou být svým přístupem příkladem především mladších starostů obcí našeho kraje. Jedna z nejvýznamnější osobností je paní Alena Veličková, starostka obce Horní Újezd, která vede svoji obec již deváté volební období a v soutěži Vesnice roku, které se pravidelně zúčastňuje obdržela již řadu ocenění. Také paní Jana Gerešová, starostka obce Kopřivná patří od roku 1990 mezi nejdéle sloužící starostky v kraji. Řadu let je aktivní členka předsednictva SPOV OK a v současnosti i členka předsednictva SPOV ČR. V roce 2023 u příležitosti 20. výročí založení Spolku pro obnovu venkova Olomouckého kraje převzali výše jmenovaní Pamětní list a poděkování za rozvoj obcí a práci pro SPOV OK.

Spolek pro obnovu venkova Olomouckého kraje si těchto i dalších významných členů velmi váží a věří, že společným silami posuneme venkov, a především menší obce na významnější místo v kraji.

Jiří Řezníček

předseda SPOV OK