Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Informace a dokumenty > Aktuality > Průzkum přípravy výstavby a rekonstrukcí knihoven v letech 2021 - 2027

Průzkum přípravy výstavby a rekonstrukcí knihoven v letech 2021 - 2027Vážení členové SPOV OK, starostové obcí a městysů,

dovoluji si vám přeposlat prosbu generálního ředitele NK ČR o vyplnění dotazníku k průzkumu přípravy výstavby a rekonstrukcí knihoven v letech 2021 – 2027 s výhledem až do roku 2030.

Chtěl bych vás tímto požádat, pokud je možno, o vyplnění potřebných údajů podle viz níže uvedených pokynů.

 

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem a přáním úspěšného dne

 

Jiří Řezníček

předseda SPOV OK

starosta obce Tučín

mobil: 732 876 307

email: spovok@spovok.cz

 

 

Průzkum přípravy výstavby a rekonstrukcí knihoven v letech 2021 - 2027

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

obracíme se tímto na knihovny a jejich vedení s průzkumem, jehož hlavním cílem je získat informace o připravovaných stavbách, rekonstrukcích a dalších investičních akcích knihoven v letech 2021 až 2027.

V tomto období budou moci některé knihovny usilovat o získání podpory z dotačního programu Evropské unie IROP 2 (Jedná se o knihovny s výkonem regionálních funkcí a základní knihovny se specializovaným knihovním fondem a další profesionální knihovny)

Viz podrobněji příspěvek „Knihovny mají šanci získat podporu na výstavbu a rekonstrukci ze strukturálních fondů EU“. https://bulletinskip.skipcr.cz/vsechna-cisla/prohlizet-cisla/2019-rocnik-28-cislo-2/knihovny-maji-sanci-ziskat-podporu-na-vystavbu

Kromě toho chceme ve spolupráci s Ministerstvem kultury hledat další dotační možnosti k naplnění cílů Koncepce rozvoje knihoven na léta 2021-2027 s výhledem do roku 2030. Z tohoto důvodu nás zajímají všechny typy knihoven. Data z průzkum určitě využije i Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukce Moravské zemské knihovny.

Vyplnění dotazníků doporučujeme konzultovat s provozovatelem/zřizovatelem knihovny.

Dotazník je k dispozici na https://nkcr.limequery.com/775726?lang=en

Před vstupem uveďte součet čísel.

Prosíme o vyplnění dotazníku nejpozději do: 31. ledna 2021

Děkujeme všem za spolupráci a těšíme se na krásné knihovny

Vít Richter,

generální ředitel Národní knihovny České republiky,

Národní knihovna České republiky, Klementinum 190, Praha 1, vit.richter@nkp.cz | www.nkp.cz, Tel: +420 603 223 627, 221 663 338