Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Informace a dokumenty > Aktuality > Pozvánka na Den malých obcí v Olomouci.

Pozvánka na Den malých obcí v Olomouci.Jarní Dny malých obcí v letošním roce 2022 se uskuteční 5. dubna na Výstavišti Flora Olomouc.  

Přihlášení viz níže uvedená registrace: 

www.denmalychobci.cz 

V programovém bloku MMR se seznámíme s novými cíli a přístupy v oblasti místního rozvoje, aktuální situací rekodifikace stavebního práva, s principy a zásadami nového programového období EU i s podporou obcí z evropských i národních fondů.

Ivan Bartoš, ministr; Zdeněk Semorád, náměstek ministra

Blok Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže bude zaměřen na zadávání veřejných zakázek a problematiku narušení hospodářské soutěže z pohledu obcí. Vymezení předmětu

zakázky má nejvyšší potenciál pro případné narušení hospodářské soutěže, v rámci prezentace zazní tipy, na co se při zpracovávání zadávacích podmínek zaměřit, jak ověřovat situaci na trhu atp.

Markéta Dlouhá, místopředsedkyně ÚOHS

V oblasti životního prostředí budou představeny projekty podporované ze SFŽP v boji proti suchu, při zadržování vody v krajině a v odpadovém hospodářství. Samostatná pozornost bude věnována programům elektromobility v obcích.

Petr Valdman, ředitel SFŽP

Blok Ministerstva financí zhodnotí hospodaření obcí za minulé období, financování územních rozpočtů v roce 2022 a možné změny rozpočtového určení daní.

V samostatné části budou uvedeny možnosti a potenciál využití daně z nemovitých věcí pro zvýšení příjmů obcí.

Miroslav Matej, ředitel odboru MF ČR; Gabriela Kukalová, ČZU

Programová část Ministerstva vnitra seznámí s aktivitami MV ve vztahu k obcím, přípravou podzimních komunálních voleb, aktuálními problémy veřejné správy a s poznatky z dozoru a kontroly nad samosprávnou činností obcí

Petr Vokáč, náměstek ministra, Miroslav Veselý, ředitel odboru MV ČR

 V rámci diskuze vystoupí zástupci Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR

 a Spolku pro obnovu venkova ČR.

 Registrace: www.denmalychobci.cz

 

  Příloha: 55. DMO info.docx